Tłumacz prawniczy na wojnie, czyli podstawy tłumaczenia tekstów z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego (prawa konfliktów zbrojnych). Wyzwanie tłumaczeniowe (PL-EN).

Jesteś tutaj

Taby