Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2017 (j. niemiecki)

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
Od pon., 2017-02-27 08:00 do ndz., 2017-12-17 20:00
Miejsce: 

platforma GoToMeeting i serwer TexteM (udostępniane przez TexteM)

Cena: 
1500 zł - jeden semestr, 2800 zł - cały kurs (dwa semestry); do 30 stycznia tylko 2600 zł

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych (jęz. niemiecki)

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 

Cel kursu jest dwojaki:

 • przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu polskiego prawa niezbędnej do prawidłowego i pełnego rozumienia tekstów prawnych i prawniczych,
 • praca nad warsztatem tłumacza tekstów prawniczych, aby pomóc słuchaczom sprawnie i poprawnie tłumaczyć takie teksty.

Słuchacze uczą się posługiwać polskim językiem prawniczym oraz rozumieć główne pojęcia i instytucje polskiego prawa. Kurs pozwala im lepiej rozumieć prawników i teksty przez nich pisane. Dzięki temu są w stanie sprawniej i lepiej tłumaczyć takie teksty. Zajęcia z prawa dopełniają ćwiczenia translacyjne, dzięki czemu zdobyta wiedza jest od razu stosowana w tłumaczeniach.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • tłumaczy, którzy zajmują się lub chcą się zajmować przekładem tekstów prawnych i prawniczych (zapraszamy zarówno doświadczonych, jak i bardziej początkujących tłumaczy - formuła kursu powoduje, że każdy skorzysta z elementów, które są mu najbardziej przydatne),
 • studentów pragnących w przyszłości specjalizować się  w tłumaczeniach z dziedziny prawa,
 • osoby oprzygotowujące się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Jest to kurs internetowy, prowadzony zdalnie. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w formie webinariów i wymagają aktywnego uczestnictwa w zajęciach z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Jeśli chodzi o wykłady oraz teksty, słuchacze zajmują się nimi w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Taka formuła kursu wymaga dyscypliny i wewnętrznej motywacji, dlatego w trakcie kursu wspieramy i motywujemy słuchaczy, aby pomóc im podtrzymać zanagażowanie w naukę.

Aby zapisać się na kurs, nie jest konieczna aplikacja. Należy po prostu wejść w zakładkę Zapisz się! i wypełnić znajdujący się tam formularz.

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

 • co tydzień ok. 60 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie krótkiego tekstu, pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • co tydzień interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania).

Poza tym słuchacze otrzymują pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Program kursu
Program kursu: 

Kurs obejmuje te gałęzie prawa, z którymi tłumacze najczęściej stykają się w swojej pracy:

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Wstęp do prawa cywilnego i prawo rzeczowe
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo rodzinne
 • Procedura cywilna
 • Prawo karne materialne
 • Procedura karna
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Prawo podatkowe

Każdy temat prezentowany jest najpierw w części wykładowej, co pozwala sluchaczom na zapoznanie się z najważniejszymi instytucjami w danej dziedzinie oraz oswojenie się z jej terminologią i frazeologię. Następnie podczas warsztatów tłumaczeniowych wiedza ta stosowana jest w praktyce przekładu, a słuchacze poszerzają swoją znajomość terminologii zarówno w jęz. polskim, jak i w jęz. niemieckim, a także szlifują umiejętności warsztatowe.

Dokładny rozkład zajęć dostępny jest w zakładce Harmonogram.