[online] Internetowy kurs tłumaczeń bankowo-finansowych (j. angielski)

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
Od pon., 2017-10-09 18:30 do pon., 2017-12-11 19:30
Miejsce: 

platforma GoToMoeeting + platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Cena: 
1490 zł; do 18 września tyko 1290 zł!

Internetowy kurs tłumaczeń bankowo-finansowych (jęz. angielski)

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 

Cel kursu jest dwojaki:

  • przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej bankowości i finansów niezbędnej do prawidłowego i pełnego rozumienia tekstów z tych dziedzin,
  • wypracowanie warsztatu, który pozwoli słuchaczom sprawnie i poprawnie tłumaczyć takie teksty.

Słuchacze poznają najważniejsze pojęcia i instytucje z zakresu bankowości i finansów. Kurs pozwala im lepiej rozumieć teksty z tej dziedziny. Dzięki temu są w stanie sprawniej i lepiej tłumaczyć takie teksty. Kurs łączy wykłady z wiedzy ekonomiczno-prawniczej z ćwiczeniami przekładowymi, dzięki czemu wiedza ta jest od razu stosowana w tłumaczeniach.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Kurs adresowany jest do tłumaczy, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z obszaru finansów i bankowości. Będzie też przydatny dla osób, które dopiero zamierzają specjalizować się w tych dziedzinach tłumaczeń.

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

  • co tydzień ok. 45 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
  • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie krótkiego tekstu, pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
  • co tydzień interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania).

Poza tym słuchacze otrzymują pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Program kursu
Program kursu: 

Gospodarka - cykl gospodarczy i stany gospodarki

1)    Fazy cyklu gospodarczego, pojęcie koniunktury
2)    Stany gospodarki

System bankowy w Polsce i zagranicą - rodzaje banków i nadzór bankowy

1)    Modele systemów bankowych na świecie
2)    Systemy bankowe w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
3)    System bankowy w Polsce: zarys historyczny,  ewolucja, elementy (NBP, KNF, BFG, sektor bankowy, ZBP) i funkcje, podstawy prawne
4)    Rodzaje banków
5)    Podstawowe zasady tworzenia i funkcjonowania banków
6)    Nadzór bankowy jako element nadzoru nad rynkiem finansowym

Polityka gospodarcza państwa w kontekście narzędzi banku centralnego

1)    Cele polityki gospodarczej w długim, średnim oraz krótkim horyzoncie czasowym
2)    Polityka pieniężna
3)    Polityka fiskalna
4)    Pojęcie i funkcja stopy procentowej
5)    Podstawowe stopy procentowe
6)    Rodzaje stóp procentowych

Wewnętrzna struktura i organizacja banku

1)    Wymogi dot. utworzenia banku
2)    Organy banku i ich funkcje
3)    System zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej

System płatniczy – rozliczenia międzybankowe

1)    System płatniczy – historia i zasady funkcjonowania
2)    Podstawowe instytucje i regulacje systemu płatniczego w Polsce
3)    Zasady funkcjonowania sektora bankowego, rynku kapitałowego i rynku usług płatniczych
4)    Rola NBP, KIR, KNF, ZBP i Rady Wystawców Kart Bankowych
5)    Rozliczenia bankowe w praktyce
6)    Podstawowe zasady działania systemów Elixir i Swift

Produkty i usługi bankowe (klienci indywidualni i instytucjonalni)  - część I

1)    Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i produkty pochodne
2)    Rachunek bieżący i produkty pochodne
3)    Podstawowe produkty kredytowe

Produkty i usługi bankowe (klienci indywidualni i instytucjonalni)  - część II

1)    Karty płatnicze
2)    Podstawowe produkty RF / produkty pochodne
3)    Podstawowe produkty stosowane w obrocie transgranicznym (akredytywa dokumentowa (INCOTERMS), gwarancja bankowa, dyskonto weksli, leasing, faktoring, forfaiting)

Rachunkowość banku

1)    Podstawowe zasady rachunkowości
2)    Podstawowe metody rachunkowości
3)    Rachunkowość kosztów
4)    Bankowy plan kont
5)    Sprawozdanie finansowe banku
6)    Podstawowe wskaźniki finansowe banku

Finanse przedsiębiorstwa

1)    Wymogi regulacyjne
2)    Sprawozdanie finansowe
3)    Omówienie wybranych MSR i MSSF