[online] Tłumaczenie dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych (jęz. angielski)

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
Od śr., 2018-05-02 08:00 do ndz., 2018-06-10 23:00
Miejsce: 

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Prowadzący: 
Cena: 
590 zł; tylko do 31 marca 2018 r. TANIEJ: 490 zł!

[online] Tłumaczenie dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych (jęz. angielski)

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 
 • Przedstawić kluczowe instytucje systemów ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do Polski, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych
 • Wskazać najważniejsze dokumenty, również te występujące w postępowaniach dotyczących ubezpieczeń społecznych
 • Omówić wyzwania pojawiające się przy tłumaczeniu tych dokumentów (zarówno z jęz. polskiego na angielski, jak i z jęz. angielskiego na polski).
 • Przekazać słuchaczom wiedzę terminologiczną i frazeologiczną pomocną w tłumaczeniu tych dokumentów.
Dla kogo przeznaczony jest kurs: 
 • Dla tłumaczy przysięgłych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia dokumentów w zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy przygotowują się do egzaminu.
 • Dla praktykujących tłumaczy, którzy chcą specjalizować się w przekładzie tekstów prawniczych.
 • Dla prawników, którzy pracują zazwyczaj z polskim prawem, ale obsługują klientów w języku angielskim.

Uwaga: to jest kurs na poziomie zaawansowanym. Nie polecamy go osobom, dla których byłby to pierwszy poważny kontakt z przekładem prawniczym. 

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

 • co tydzień ok. 30 minut nagrań wykładów i objaśnien z przykładami (do zapoznania się przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • co tydzień dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • co tydzień glosariusz do każdego tematu omawianego podczas kursu 
 • co tydzień interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania)
 • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej.

Słuchacze mają stałą możliwość kontaktu z prowadzącą poprzez forum oraz możliwość kontaktu na żywo podczas każdego webinarium.

Każdy słuchacz otrzymuje pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Kurs prowadzony jest w całości zdalnie, przez Internet. Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania, należy jednak mieć komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe. Zasadniczo każdy w miarę nowoczesny komputer nadaje się do uczestnictwa w kursie. Konkretne wymagania techniczne wymienione są tutaj: https://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/all_files/G2M010003

Program kursu
Program kursu: 

MODUŁ 1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych / Social Security Administration (USA) / Department of Work and Pensions (UK)

 • wykład: zarys systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce/UK/USA
 • źródła terminologii i bazy wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
 • przykładowe tłumaczenie z omówieniem: fragment pełnomocnictwa do występowania przed ZUS
 • webinarium: tłumaczenie EN-PL – wniosek o wydanie Social Security Card
 • zadanie domowe: tłumaczenie PL-EN – protokół z kontroli ZUS u przedsiębiorcy
 • glosariusz

MODUŁ 2

Rodzaje świadczeń  w Polsce /UK/USA

 • wykład: typy świadczeń (świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zapomogi, zasiłki)
 • przykładowe tłumaczenie z omówieniem: Child Benefit Claim Form
 • webinarium:  tłumaczenie PL-EN – decyzja o przyznaniu świadczenia  
 • zadanie domowe:  tłumaczenie EN-PL:  Benefit Verification Letter
 • glosariusz

MODUŁ 3

Niepełnosprawność

 • wykład: świadczenia związane z niepełnosprawnością (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wniosek o wydanie karty parkingowej)
 • przykładowe tłumaczenie z omówieniem: application for disabled person parking permit
 • webinarium:  tłumaczenie PL-EN – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • zadanie domowe: tłumaczenie EN-PL: Social Security Denial Letter
 • glosariusz

MODUŁ 4

Zwolnienie chorobowe / niezdolność do pracy

 • terminologia i frazeologia wybranych dokumentów: opinia lekarza-orzecznika ZUS, skierowanie na rehabilitację
 • przykładowe tłumaczenie z omówieniem: sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
 • webinarium: tłumaczenie EN-PL: certificate of incapacity for work
 • zadanie domowe:  tłumaczenie PL-EN: wezwania do stawienia się na badanie lekarskie 
 • glosariusz