[online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym (j. angielski)

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
Od wt., 2018-03-20 00:00 do czw., 2018-05-31 00:00
Miejsce: 

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Prowadzący: 
Cena: 
1590 zł; do 28 lutego 2018 r. tylko 1390 zł!

[online] Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym (j. angielski)

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 
 • Przedstawić kluczowe instytucje prawa karnego procesowego w sposób zrozumiały dla nie-prawników w odniesieniu do Polski i Wielkiej Brytanii (oraz wyrywkowo do Stanów Zjednoczonych). 
 • Wskazać najważniejsze dokumenty w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania oraz przed sądami karnymi.
 • Omówić wyzwania pojawiające się przy tłumaczeniu tych dokumentów (zarówno z jęz. polskiego na angielski, jak i z jęz. angielskiego na polski).
 • Przekazać słuchaczom wiedzę terminologiczną i frazeologiczną pomocną w tłumaczeniu tych dokumentów.
 • Pomóc słuchaczom rozwinąć swój warsztat w zakresie tłumaczenia pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym.
 • Dać słuchaczom narzędzia do dalszego rozwoju zawodowego w tym zakresie.
Dla kogo przeznaczony jest kurs: 
 • Dla tłumaczy przysięgłych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia pism procesowych i orzeczeń.
 • Dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy przygotowują się do egzaminu.
 • Dla praktykujących tłumaczy, którzy chcą specjalizować się w przekładzie tekstów prawniczych.
 • Dla prawników, którzy pracują zazwyczaj z polskim prawem, ale obsługują klientów w języku angielskim.

Uwaga: to jest kurs na poziomie zaawansowanym. Nie polecamy go osobom, dla których byłby to pierwszy poważny kontakt z przekładem prawniczym. 

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

 • co tydzień ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • co tydzień dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • co tydzień glosariusz do każdego tematu omawianego podczas kursu oraz ćwiczenie do każdego glosariusza – pomoc w opanowaniu nowego słownictwa
 • co tydzień interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania)
 • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • co tydzień tekst, który pojawił się w przeszłości na egzaminie na tłumacza przysięgłego, a który związany jest z tematyką kursu – do wspólnej dyskusji tłumaczeniowej na przeznaczonym do tego forum moderowanym przez tłumacza przysięgłego
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej.

Słuchacze mają stałą możliwość kontaktu z prowadzącą poprzez forum oraz możliwość kontaktu na żywo podczas każdego webinarium.

Każdy słuchacz otrzymuje pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Kurs prowadzony jest w całości zdalnie, przez Internet. Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania, należy jednak mieć komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe. Zasadniczo każdy w miarę nowoczesny komputer nadaje się do uczestnictwa w kursie. Konkretne wymagania techniczne wymienione są tutaj: https://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/all_files/G2M010003

Program kursu
Program kursu: 

Każdy moduł (= 1 tydzień) obejmuje:

 • ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • glosariusz i ćwiczenie pomagające opanować zawarte w nim słownictwo
 • dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • interaktywne webinarium (60 minut): praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy
 • praktyczne tłumaczeniowe zadanie domowe sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane z indywidualnymi uwagami
 • tekst, który pojawił się w przeszłości na egzaminie na tłumacza przysięgłego, a który związany jest z tematyką kursu – do wspólnej dyskusji tłumaczeniowej na przeznaczonym do tego forum moderowanym przez tłumacza przysięgłego
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej.

Webinarium odbywa się zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia i jest nagrywane. Słuchacze mają możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania w dowolnym momencie do końca kursu.

Tematyka:

Moduł 1

Przestępstwo – definicja, podział i struktura. Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstw. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: wybrane przepisy KK i KPK

Moduł 2

Uczestnicy procesu karnego. Sąd. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Pouczenie

Moduł 3

Środki przymusu w procesie karnym. Porozumienia karnoprocesowe. PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

Moduł 4

Postępowanie przygotowawcze (strony, przebieg, sposoby zakończenia). PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Akt oskarżenia

Moduł 5

Czynności przygotowawcze w krajach anglosaskich. Procedura disclosure.

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Criminal complaint

Moduł 6

Postępowanie główne, przewód sądowy, wyrokowanie i wyrok. PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wniosek dowodowy

Moduł 7

Porozumienia karnoprocesowe. Przebieg rozprawy. Werdykt. UK

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Indictment

Moduł 8

Środki zaskarżenia i postępowanie apelacyjne. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Appeal

Moduł 9

Zasady wymiaru kary. Kary i środki karne. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wyrok skazujący

Moduł 10

Powtórzenie materiału; podsumowanie kursu.