[webinarium] 50 przydatnych terminów z procedury cywilnej

Jesteś tutaj

Data szkolenia: 
pt., 2016-12-02 18:30
Miejsce: 

platforma GoToMeeting i platforma do szkoleń online (udostępniane przez TexteM)

Prowadzący: 
Cena: 
169 zł; do 18 listopada tylko 149 zł!

[webinarium] 50 przydatnych terminów z procedury cywilnej

Taby

Informacje o kursie
Cele kursu: 

Celem webinarium jest:

 • zapoznanie słuchaczy z najczęściej spotykaną terminologią i frazeologią dotyczącą procedury cywilnej w Polsce,
 • omówienie typowych problemów/pułapek językowych w tłumaczeniu pism procesowych,
 • analiza trudniejszych zwrotów/wyrażeń występujących w pismach procesowych i orzeczeniach.
Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Webinarium przeznaczone jest dla:

 • tłumaczy tekstów prawniczych,
 • kandydatów na tłumaczy przysięgłych,
 • praktykujących tłumaczy przysięgłych oraz innych tłumaczy, którzy pragną doskonalić swój warsztat,
 • prawników, którzy pracują z polskim prawem, ale w języku angielskim.
Co otrzymują uczestnicy: 

Uczestnicy webinarium otrzymują: 

 • dostęp do programu, w którym odbywa się webinarium,
 • zestaw materiałów do samodzielnej pracy przed webinarium, 
 • dostęp do nagrania całości webinarium po jego zakończeniu, 
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w webinarium. 

Webinaria odbywają się na platformie GoToMeeting.com. Korzystanie z tej platformy jest dla  uczestników webinarium bezpłatne. Przed webinarium wysyłamy każdemu z uczestników  zaproszenie mailowe z linkiem do webinarium.

Wymogi techniczne to stabilny dostęp do Internetu oraz głośniki lub słuchawki do komputera. Jeśli chodzi o system operacyjny i przeglądarkę, nie powinny one sprawiać problemu. Pełna informacja o wymogach ich dotyczących znajduje się tutaj.

Program kursu
Program kursu: 

Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie:

1. Sąd

- właściwość (rzeczowa/miejscowa/ogólna)

- wartość przedmiotu sporu

- wyłączenie sędziego

2. Strony

- zdolność sądowa

- zdolność procesowa

- współuczestnictwo w sporze

- interwencja

3. Postępowanie

- pisma procesowe

- orzeczenia

4. Postępowanie dowodowe i dowody

5. Mediacja/postępowanie pojednawcze/ugoda

6. Środki odwoławcze (apelacja/zażalenie/skarga kasacyjna)

7. Postępowanie nieprocesowe

8. Postępowanie zabezpieczające

9. Postępowanie egzekucyjne

10. Sąd polubowny

Do analizy językowej wykorzystany zostaną fragmenty wniosku dowodowego, pozwu i postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczeń.