Lista wykładowców

Jesteś tutaj

 • Wykładowca szkoły dla tłumaczy, Łucja Biel, jest tłumaczką tekstów ekonomiczno-prawniczych od 1997 r. oraz tłumaczką przysięgłą języka angielskiego.

 • Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i  Szkoły Prawa Niemieckiego. Native speaker języka polskiego i niemieckiego.

 • Tłumaczka przysięgła języków niemieckiego i angielskiego, wykładowca Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, właścicielka biura tłumaczeń prawniczych AsTra (http://tlumaczeniaprawnicze.org/).

  Jest absolwentką lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Z wyróżnieniem ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego, prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn.

 • Tłumaczka przysięgła języka angielskiego.

  Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

  Specjalistka od zarządzania zasobami tłumaczeniowymi.

 • Tłumacz, językoznawca, wykładowca akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 • Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Germanistyki UW, ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego przy UW. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 • Agnieszka Hein, wykładowca szkoły dla tłumaczy TexteM

 • Absolwentka filologii rosyjskiej (2002) i prawa (2009) na UMCS w Lublinie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie i Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. 

 • Tłumaczka przysięgła i nauczycielka tłumaczeń. Absolwentka studiów  prawniczych (UŚ) oraz lingwistycznych (UW). Uzyskała także stopień Master of Science z zakresu socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, a w 2012 r. doktoryzowała się w tej dziedzinie.

 • Od 2010 r. tłumacz przysięgły języka niemieckiego, od 2015 r. wykładowca na IPSKT z zakresu prawa niemieckiego oraz warsztatów tłumaczeniowych. Doświadczenie w zakresie tłumaczenia ustnego zdobył uczestnicząc w rozprawach sądowych oraz wykonując zlecenia dla policji, prokuratury i innych podmiotów prawnych.

 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych w zakresie negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

 • Dr hab., profesor UP, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tłumacz przysięgły j. niemieckiego, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, współautor/autor:

 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumaczka konferencyjna języków angielskiego i niemieckiego.

 • Tłumaczka przysięgła jęz. angielskiego i hiszpańskiego, pracująca w zawodzie od 2008 r. Kształciła się między innymi pod okiem tłumaczy pracujących w Komisji i Parlamencie Europejskim. Wykonywała tłumaczenia symultaniczne dla ministerstw, ambasad, na licznych konferencjach i spotkaniach negocjacyjnych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Tłumaczka z wieloletnim doświadczeniem specjalizująca się w przekładach tekstów z dziedziny finansów, bankowości, audytu, podatków i biznesu.

 • Tłumaczka języka angielskiego. Pracuje w zawodzie od 2008 roku, od 2013 roku jako tłumaczka przysięgła języka angielskiego. Oprócz działalności tłumaczeniowej prowadzi zajęcia z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym dla prawników oraz zajęcia z tłumaczeń pisemnych na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW).

 • Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi kancelarię adwokacką zajmującą się głównie sprawami z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego.

 • Tłumaczka języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w przekładach tekstów prawnych i finansowych, posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego od roku 1995.

 • Tłumaczka przysięgła języka angielskiego i niemieckiego (TP/92/12), doświadczona lektorka języka angielskiego i norweskiego, autorka kursów i materiałów szkoleniowych.

 • Prawnik, tłumacz, absolwentka:

 • Filolog, wykładowca w Centrum Języków Obcych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Warszawskiego, szkoleniowiec. Obroniła doktorat z dziedziny juryslingwistyki w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

   

 • Dr Ewa Myrczek-Kadłubicka pracuje w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się leksykografią prawniczą oraz problematyką przekładu prawnego.

 • Prawnik, tłumacz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW.

 • Marek Pawelec ukończył studia z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1992 r. Pracował jako asystent na wydziałach Medycyny i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • dr Magdalena Perdek jest tłumaczką przysięgłą języka angielskiego. Pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kształci adeptów tłumaczenia w zakresie tłumaczenia umów, tłumaczenia tekstów administracyjnych, prawniczych, medycznych oraz terminologii. Jej główne specjalizacje to tłumaczenia prawnicze oraz medyczne. Jest pasjonatką słowników, czasowników frazowych oraz kawy :)

 • Doświadczona tłumaczka przysięgła i konferencyjna j. angielskiego i rosyjskiego (na rynku od ponad 20 lat). Tłumaczka zewnętrzna Komisji Europejskiej od 2004 r. (polski, angielski, rosyjski).

 • Mgr inżynier mechanik, tłumacz techniczny z języków: niemieckiego i rosyjskiego.

 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego i tłumacz języka francuskiego.

  Specjalizuje się w tłumaczeniach prawniczych, finansowych i unijnych.

 • Absolwentka Instytutu Germanistyki UW, tłumacz przysięgły języka niemieckiego.

 • Tłumaczka konferencyjna języka francuskiego i angielskiego, członkini STP. Od 2001 roku prowadzi zajęcia z tłumaczenia konferencyjnego.

 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, od 1997 r. pracuje na własny rachunek jako tłumaczka i korektorka, głównie tekstów prawniczych i finansowych.

  Uprawnienia tłumacza przysięgłego jęz. angielskiego od 2005 r.  Do jej klientów należą banki, fundusze inwestycyjne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, kancelarie prawne, wydawnictwa.

  Od roku 2006 prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych w dziedzinach rachunkowości i bankowości (IPSKT UW, Laboratorium TEPIS). 

 • Tłumaczka przysięgła jęz. angielskiego, Tłumacz Ekspert w zespole tłumaczy międzynarodowego banku.

 • Językoznawca i tłumaczka przysięgła. Autorka artykułów poświeconych językowi prawniczemu oraz terminologii. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, w tym w zakresie szkolenia tłumaczy (zajęcia w Katedrze Unesco UJ).

 • Tłumaczka przysięgła języka angielskiego, tłumaczka ustna i pisemna języka włoskiego, specjalizacja: prawo i patenty.

 • Tłumaczka języka angielskiego specjalizująca się w tematyce prawniczej, marketingowej i biznesowej. Na stałe mieszka w Londynie, gdzie zasiada w komitecie zarządzającym Wydziału Tłumaczenia Ustnego brytyjskiego Instytutu Lingwistów.

 • Tłumaczka przysięgła języka angielskiego. Prowadziła warsztaty z tłumaczeń prawniczych w Collegium Civitas, a obecnie prowadzi takie zajęcia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS). Przez 8 lat pracowała w redakcji National Geographic Polska, gdzie zajmowała się m.in. tłumaczeniem umów licencyjnych i umów wydawniczych.

 • Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów o profilu podatkowym na wydziale prawa Harvard University.

 • Adwokat i tłumacz przysięgły. Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym. Świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, w tym również w języku angielskim.

 • Program kursu Koordynator (Project Manager) w biurze tłumaczeń obejmuje wiele zróżnicowanych zagadnień. Chcemy, aby każde z nich omawiał ekspert w danej dziedzinie.

 • Tłumaczka przysięgła języka angielskiego i dyplomowany pracownik bankowy.

 • Przedstawiciel firmy PHAROS, której głównym atutem jest wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna.

 • Tłumacz przysięgły języków niemieckiego i angielskiego, tłumacz konferencyjny, wykładowca Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, prawnik.

  Jest absolwentem lingwistyki stosowanej i prawa, które studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego, prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn.

 • Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW.

 • Jest licencjonowanym doradcą podatkowym; posiada również uprawnienia adwokackie w stanie Nowy Jork.

  Ukończyła:

 • Tłumaczka przysięgła trzech języków: arabskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.