Nasi tłumacze

Jesteś tutaj

 • Na czele zespołu tłumaczy TexteM stoją dwie właścicielki biura: Maria Szpor i Anna Konieczna-Purchała.
  • Maria Szpor to doświadczona tłumaczka j. niemieckiego, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka niemieckiej część Słownika Parlamentarnego (Wydawnictwo Sejmowe).
  •  dr Anna Konieczna-Purchała to tłumaczka przysięgła j. angielskiego i nauczycielka tłumaczeń, prawniczka z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie przekładu prawniczego, autorka książek Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia oraz Practical English for Lawyers. A Handbook (obie C.H. Beck).
   Dowiedz się o nas więcej >
 • Współpracujemy tylko z profesjonalnymi tłumaczami, których zawodowe kompetencje i warsztat są nam dobrze znane i sprawdzone.
 • Tłumaczy w naszym zespole stale szkolimy w ramach Szkoły dla Tłumaczy TexteM. Wiemy, co potrafią i jakie teksty tłumaczą najlepiej.
 • Współpracujemy z gronem wybitnych polskich tłumaczy pisemnych i ustnych. Część z nich prowadzi u nas zajęcia w ramach Szkoły.
 • W gronie naszych tłumaczy są osoby z podwójnym wykształceniem: lingwistycznym i prawniczym lub ekonomicznym czy technicznym.