Łucja Biel

Jesteś tutaj

Dr hab. Łucja Biel jest tłumaczką tekstów ekonomiczno-prawniczych od 1997 r. oraz tłumaczką przysięgłą języka angielskiego. Adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2009-2014 była Visiting Lecturer na studiach MA in Legal Translation na City University London, a w latach 2004-2012 pracowała na Translatoryce w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Sekretarz generalna European Society for Translation Studies, członkek ekspert Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zastępca redaktor naczelnej wydawanego w Londynie międzynarodowego periodyku The Journal of Specialised Translation oraz recenzentką w wielu czasopismach translatorycznych. Ukończyła Filologię Angielską (specjalność translatoryczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim; Filologiczne Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe Introduction to English Law and the Law of the European Union na University of Cambridge oraz School of American Law (Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański). Jest autorką ponad 40 artykułów na temat tłumaczeń prawnych i prawniczych oraz autorką książki Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law (Peter Lang, 2014). Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.ils.uw.edu.pl/944.html; publikacje Łucji Biel można pobrać ze strony https://uw.academia.edu/LucjaBiel.