Joanna Esquibel

Jesteś tutaj

Tłumacz, językoznawca, wykładowca akademicki z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kierownik Studiów Podyplomowych z Tłumaczeń Specjalistycznych i była koordynator specjalizacji tłumaczeniowej w Instytucie Anglistyki SWPS. Od niedawna współwłaścicielka i redaktor naczelny wydawnictwa Æ Academic Publishing w San Diego, USA.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w charakterze tłumacza specjalistycznego (od 1996 roku) i przysięgłego (od 2004), jak również wieloletniego prowadzącego kursy i szkolenia z zakresu tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych. Fascynują ją zawiłości historycznego i współczesnego języka angielskiego; z zaciekawieniem śledzi wpływ kultury, uwarunkowań społecznych i zmian diachronicznych na jakość transferu informacji w procesie tłumaczenia.

//

Translator, theoretical and applied linguist, academic teacher with over-a-decade experience at the University of Warsaw (UW) and University of Social Sciences and Humanities (SWPS). Head of Postgraduate Studies in LSP Translation and former BA/ MA translation program coordinator (SWPS). Most recently, co-owner and editor-in-chief at Æ Academic Publishing in San Diego, CA.

Her professional background includes hands-on experience as an LSP translator (practicing since 1996, nominated in 2004), as well as a translators’ trainer for specialized areas of operation in and outside the institutions of higher education. Fascinated with language intricacies of the past and present, she also researches culture-, social- and history-bound differences influencing the quality of communication in translation.