Justyna Kreńska

Jesteś tutaj

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych w zakresie negocjacji i mediacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Studiowała też lingwistykę i prawo na Eberhard Karls Universität w Tübingen. Tłumacz przysięgły języków angielskiego i niemieckiego z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania tłumaczeń specjalistycznych, głównie dla firm konsultingowych, prawniczych i instytucji finansowych. Od 2003 r. prowadzi zajęcia z tłumaczeń prawniczych i poświadczonych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy UW.