Artur Dariusz Kubacki

Jesteś tutaj

Dr hab., profesor UP, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, tłumacz przysięgły j. niemieckiego, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, współautor/autor:

 
• 4 zbiorów dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, 
• przekładu klasyfikacji statystycznych na j. niemiecki (C.H. Beck),
• monografii pt. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza (Wolters Kluwer Polska),
• 2 wydań słownika z zakresu kontroli finansowo-księgowej (Wolters Kluwer Polska),
• zbioru 170 tłumaczeń opatrzonych obszernymi komentarzami pt. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Przekłady tekstów z „Wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych” z komentarzem (Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART),
• 2 skryptów do metodyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego  (Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART),
• a także ponad 70 artykułów i recenzji naukowych z dziedziny przekładu specjalistycznego i jego dydaktyki.