Joanna Miler-Cassino

Jesteś tutaj

Tłumaczka języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w przekładach tekstów prawnych i finansowych, posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego od roku 1995. Absolwentka  Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Maastricht, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka glosariuszy zawierających terminy z zakresu prawa europejskiego, rynków kapitałowych oraz terminologii prawnej wchodzącej w skład banku terminologii EuroTerm Bank. Autorka publikowanych przekładów z dziedziny prawa, finansów oraz rynków kapitałowych. Wykładowca tłumaczenia prawniczego na Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy (IPSKT) przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, członek władz Towarzystwa od roku 2005.