Anna Mróz

Jesteś tutaj

Wykładowca w Centrum Języków Obcych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Warszawskiego, szkoleniowiec, filolog.

  • Obroniła doktorat z dziedziny juryslingwistyki w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Wolnym Uniwersytecie oraz Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki:

  • polskiego języka prawa,
  • języka medialnego,
  • lingwistyki genderowej.

Jest redaktorem naukowym książek poświęconych polskiemu językowi prawa, m.in. „Współczesny język prawny i prawniczy“, „Prawo i język“, „Prawo, język, etyka“, „Prawo, język, media“ oraz „Kultura jako przestrzeń dialogu. Polska- Niemcy“.

Jej artykuły zostały opublikowane m.in. w publikacjach zbiorowych „Humanizm w języku polskim“ oraz „Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse“.