Ewa Myrczek-Kadłubicka

Jesteś tutaj

Dr Ewa Myrczek-Kadłubicka pracuje w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się leksykografią prawniczą oraz problematyką przekładu prawnego. Jest autorką prac słownikowych i terminologicznych. Opublikowała m.in. Lexicon of Law Terms (2013) oraz Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie karnym. Język angielski (2013).