Marek Pawelec

Jesteś tutaj

Marek Pawelec ukończył studia z biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1992 r. Pracował jako asystent na wydziałach Medycyny i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2001 rozpoczął pełnowymiarową pracę w charakterze tłumacza z języka angielskiego, początkowo tłumacząc teksty literackie, później również teksty techniczne z zakresu medycyny, chemii i biochemii. Przetłumaczył 31 powieści i kilka milionów stron tekstów medycznych, głównie instrukcji obsługi sprzętu medycznego i materiałów z zakresu badań klinicznych. Doświadczony użytkownik oraz instruktor oprogramowania do wspomagania tłumaczeń (CAT). Certyfikowany trener programu memoQ. Prezentował na kilku konferencjach tłumaczeniowych, prowadzi zajęcia z praktycznych aspektów zawodu tłumacza, oprogramowania CAT oraz innych programów przydatnych w tłumaczeniach. Zainteresowany komunikacją techniczną i zarządzaniem terminologią.