Anna Setkowicz-Ryszka

Jesteś tutaj

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, od 1997 r. pracuje na własny rachunek jako tłumaczka i korektorka, głównie tekstów prawniczych i finansowych.

Uprawnienia tłumacza przysięgłego jęz. angielskiego od 2005 r.  Do jej klientów należą banki, fundusze inwestycyjne, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, kancelarie prawne, wydawnictwa.

Od roku 2006 prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu tłumaczeń pisemnych w dziedzinach rachunkowości i bankowości (IPSKT UW, Laboratorium TEPIS).