Katarzyna Skoczyńska

Jesteś tutaj

Tłumaczka przysięgła, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego i Katedry Języków Specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Jest menadżerem zespołu tłumaczy w banku należącym do grupy o międzynarodowym zasięgu oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadziła zajęcia w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (dawna Katedra Języków Specjalistycznych) z zakresu tłumaczeń dokumentów prawnych, prawno-ekonomicznych i tłumaczenia konsekutywnego. Aktualnie prowadzi warsztaty z tłumaczenia ekonomicznego dla studentów studiów podyplomowych z tłumaczeń uwierzytelnionych i prawniczych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na co dzień tłumacz ustny i pisemny z dziedziny ekonomii i prawa.