Katarzyna Skoczyńska

Jesteś tutaj

  • Tłumaczka przysięgła, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego oraz Katedry Języków Specjalistycznych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. 
  • Pracuje na stanowisku Tłumacz Ekspert w zespole tłumaczy w banku należącym do grupy o międzynarodowym zasięgu.
  • Dodatkowo pracuje jako nauczyciel akademicki. Prowadziła zajęcia w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (dawna Katedra Języków Specjalistycznych) z zakresu tłumaczeń dokumentów prawnych, prawno-ekonomicznych i tłumaczenia konsekutywnego.
  • Aktualnie prowadzi warsztaty z tłumaczenia ekonomicznego dla studentów studiów podyplomowych z tłumaczeń uwierzytelnionych i prawniczych na Uniwersytecie SWPS, a także wykłady z Ekonomii dla tłumaczy i zajecia pt. Research w pracy tłumacza przysięgłego.
  • Na co dzień tłumaczka ustna i pisemna tekstów z dziedziny ekonomii i prawa.