Katarzyna Zajda

Jesteś tutaj

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: tłumaczenia z języka angielskiego i niemieckiego). Od 2000 roku jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. W 2003 roku po zdaniu z  wyróżnieniem egzaminu przed komisją Związku Banków Polskich uzyskała tytuł dyplomowanego pracownika bankowego. Od 15 lat pracuje w zespole tłumaczy w banku należącym do grupy o międzynarodowym zasięgu. Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów finansowych i ekonomicznych. Dnia 21 października 2017 r. została odznaczona Oznaką za Zasługi dla PT TEPIS.