Róża Zielnik-Kołodzińska

Jesteś tutaj

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW. Studiowała również tłumaczenia na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Od 2007 r. wykłada tłumaczenia ustne i pisemne w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych (Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy i European Masters in Conference Interpreting) oraz kurs języka prawniczego w Szkole Prawa Niemieckiego. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, specjalizującym się w tłumaczeniach prawniczych i ekonomicznych. Pracuje jako tłumacz i korektor w niemieckiej firmie doradczej.