Natalia Żurawska

Jesteś tutaj

Natalia Żurawska nabyła w 2016 r. uprawnienia tłumacza przysięgłego z trzech języków: arabskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.

Urodziła się w Kijowie w rodzinie lekarzy polskiego pochodzenia. W roku 2014 przeprowadziła się do Warszawy.

Wyształcenie:

  • Studiowała filologię arabską i angielską ze specjalizacją tłumaczeniową na Uniwersytecie im. Szewczenki w Kijowie.
  • W trakcie studiów wyjeżdżała na stypendia za granicę. 
  • Filologię arabską studiowałam w Damaszku (2007 r.) oraz Ammanie (2008 r.).
  • W roku akademickim 2010/2011 jako stypendystka Fundacji Wyszegradzkiej odbyła semestralny staż na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiowała arabistykę i iranistykę.
  • W 2011 r. skończyła studia oraz trzystopniowe Studium metodyki nauczania języka polskiego jako obcego prowadzone przez Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • W kwietniu 2011 r. odbyła staż w siedzibie UNESCO w Paryżu.
  • W 2016 roku skończyła studia doktoranckie w Katedrze Arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Pracowała jako tłumacz w ambasadach Libii oraz ZEA w Kijowie. Obecnie jest praktykującym tłumaczem. Jej największym sukcesem zawodowym jest tłumaczenie wizyt Prezydenta RP w 2015 i 2016 r.