` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 2: patenty

Kurs prezentuje podstawy prawne niezbędne do tłumaczenia tekstów z własności intelektualnej. Jednak największy nacisk położono na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych, z jakimi spotka się każdy tłumacz podejmujący wyzwanie dokonywania przekładu tekstów z tej dziedziny. Najwięcej uwagi poświęcono postępowaniom toczącym się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed polskimi sądami. Program kursu również obejmuje tłumaczenie tekstów z zakresu wybranych postępowań przed organami europejskimi i międzynarodowymi.

PATENTY

 • podstawowe pojęcia i terminy (prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, patent, wynalazek, zastrzeżenia patentowe)
 • instytucje zajmujące się patentami w Polsce i na świecie
 • akty prawne regulujące zagadnienia związane z patentami w Polsce i na świecie
 • budowa dokumentu patentowego, rola poszczególnych elementów
 • rola i charakterystyka zastrzeżeń patentowych (w tym porównanie polskiego i amerykańskiego modelu zastrzeżeń)
 • bazy informacji patentowej w pracy tłumacza
 • praca z tekstem inkorporującym terminologię prawną, terminologię patentową i terminologię techniczną
 • przesłanki udzielenia ochrony patentowej
 • procedura zgłaszania wynalazków do ochrony: krajowa, przed Europejskim Urzędem Patentowym i międzynarodowa
 • rodzaje i charakterystyka postępowań patentowych przed organami polskimi, przed Europejskim Urzędem Patentowym i międzynarodowymi
 • postępowania o naruszenie praw patentowych

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY TŁUMACZONE I OMAWIANE (WE FRAGMENTACH) PODCZAS TEJ CZĘŚCI KURSU:

 • fragmenty zastrzeżeń patentowych
 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • decyzje administracyjne (Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiego Urzędu Patentowego) wydane w postępowaniach patentowych
 • fragmenty argumentacji z pism w postępowaniach patentowych inkorporujące terminologię prawno-patentowo-techniczną
 • wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie z zakresu patentów
Więcej
Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 2: patenty

Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki)

Szkolenie przeprowadzone zostanie wyłącznie w oparciu o materiały autentyczne polskie i niemieckie. Podczas webinarium nie będą omawiane zagadnienia teoretyczne ani przepisy prawa. Jednak nie można udawać, że są one bez znaczenia 🙂 Dlatego na kilka dni przed webinarium udostępnimy uczestnikom specjalnie opracowane zadania, które pozwolą szybko powtórzyć sobie potrzebne zagadnienia i odnaleźć się w materiale. W trakcie webinarium prowadzący omówi:
 • typowe zapisy umowy spółki (polskiej sp. z o.o. i niemieckiej GmbH), które często sprawiają kłopot w tłumaczeniu,
 • terminy i zwroty, które są mniej typowe, a jednak pojawiają się w takich umowach,
 • zwroty z wyciągów z rejestrów handlowych (polskich i niemieckich) wraz z najlepszymi tłumaczeniami.
Na kilka dni przed webinarium uruchomimy możliwość przesyłania pytań, na które prowadzący odpowie podczas webinarium.
Więcej
Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki)

Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Webinarium ma wymiar przede wszystkim praktyczny.

Prowadzący najpierw szybko wyjaśni zasadę swobody umów. Następnie uczestnicy zapoznają się z przykładami typowych klauzul umownych, które zostaną szczegółowo omówione pod względem merytorycznym, językowym oraz translatorycznym. Pod okiem prowadzącego (tłumacza i prawnika w jednym!) uczestnicy będą tłumaczyć najczęściej występujące klauzule umowne – zarówno z niemieckiego na polski, jak i z polskiego na niemiecki. Skupimy się na tym, co najtrudniejsze, nieoczywiste i budzące wątpliwości. Terminy i zwroty, które zostaną omówione podczas szkolenia, to m.in.
 • Privatautonomie: abdingbare und zwingende Rechtsvorschriften
 • Leistung
 • Gläubiger, Schuldner
 • Auftragnehmer, Auftraggeber
 • Vertragsgegenstand
 • Vertragslaufzeit
 • Erfüllungsort
 • Eigentumsvorbehalt
 • Verzug
 • Haftung
 • vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
 • ordentliche und außerordentliche Kündigung
 • Ansprüche gegen Dritte
 • salvatorische Klausel
 • Gerichtsstand
 • zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności
 • bez uszczerbku dla
 • w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową obowiązują przepisy…
Więcej
Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Znajdź kurs dla siebie

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania) - edycja 2 (Array)

Od pon. 6 lipca 2020 00:00 do niedz. 2 sierpnia 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Back to basics. Tłumaczenie tekstów prawniczych ze zdrową pewnością siebie dla początkujących i zaawansowanych. (Array)

Od pon. 7 września 2020 00:00 do niedz. 4 października 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki) (Array)

W wt. 29 września 2020 od godz. 18:30 do 19:30

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych (EN, 2020/21) (Array)

Od sob. 3 października 2020 10:00 do sob. 8 maja 2021 15:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych (DE, 2020/21) (Array)

Od sob. 3 października 2020 10:00 do sob. 8 maja 2021 13:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN), edycja 2020/2021 (Array)

Od pon. 2 listopada 2020 09:00 do niedz. 28 lutego 2021 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020 (Array)

Od czw. 1 października 2020 00:00 do pt. 1 stycznia 2021 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Szkolenia SDL Trados Studio w Localize.pl - NOWOŚĆ: warsztaty UX, MT, lokalizacja (Array)

Od śr. 18 marca 2020 00:00 do czw. 19 marca 2020 00:00

Localize.pl

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry