` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki)

Szkolenie przeprowadzone zostanie wyłącznie w oparciu o materiały autentyczne polskie i niemieckie. Podczas webinarium nie będą omawiane zagadnienia teoretyczne ani przepisy prawa. Jednak nie można udawać, że są one bez znaczenia 🙂 Dlatego na kilka dni przed webinarium udostępnimy uczestnikom specjalnie opracowane zadania, które pozwolą szybko powtórzyć sobie potrzebne zagadnienia i odnaleźć się w materiale. W trakcie webinarium prowadzący omówi:
 • typowe zapisy umowy spółki (polskiej sp. z o.o. i niemieckiej GmbH), które często sprawiają kłopot w tłumaczeniu,
 • terminy i zwroty, które są mniej typowe, a jednak pojawiają się w takich umowach,
 • zwroty z wyciągów z rejestrów handlowych (polskich i niemieckich) wraz z najlepszymi tłumaczeniami.
Na kilka dni przed webinarium uruchomimy możliwość przesyłania pytań, na które prowadzący odpowie podczas webinarium.
Więcej
Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki)

Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Webinarium ma wymiar przede wszystkim praktyczny.

Prowadzący najpierw szybko wyjaśni zasadę swobody umów. Następnie uczestnicy zapoznają się z przykładami typowych klauzul umownych, które zostaną szczegółowo omówione pod względem merytorycznym, językowym oraz translatorycznym. Pod okiem prowadzącego (tłumacza i prawnika w jednym!) uczestnicy będą tłumaczyć najczęściej występujące klauzule umowne – zarówno z niemieckiego na polski, jak i z polskiego na niemiecki. Skupimy się na tym, co najtrudniejsze, nieoczywiste i budzące wątpliwości. Terminy i zwroty, które zostaną omówione podczas szkolenia, to m.in.
 • Privatautonomie: abdingbare und zwingende Rechtsvorschriften
 • Leistung
 • Gläubiger, Schuldner
 • Auftragnehmer, Auftraggeber
 • Vertragsgegenstand
 • Vertragslaufzeit
 • Erfüllungsort
 • Eigentumsvorbehalt
 • Verzug
 • Haftung
 • vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
 • ordentliche und außerordentliche Kündigung
 • Ansprüche gegen Dritte
 • salvatorische Klausel
 • Gerichtsstand
 • zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności
 • bez uszczerbku dla
 • w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową obowiązują przepisy…
Więcej
Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki)

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe

Kurs prezentuje podstawy prawne niezbędne do tłumaczenia tekstów z własności intelektualnej. Jednak największy nacisk położono na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych, z jakimi spotka się każdy tłumacz podejmujący wyzwanie dokonywania przekładu tekstów z tej dziedziny. Najwięcej uwagi poświęcono postępowaniom toczącym się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed polskimi sądami. Program kursu również obejmuje tłumaczenie tekstów z zakresu wybranych postępowań przed organami europejskimi i międzynarodowymi.

PODSTAWY

 1. Podstawowe pojęcia i terminy (PL i EN)
 2. Akty prawne regulujące kwestie własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 3. Instytucje zajmujące się kwestiami własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 4. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zakres czynności przed UPRP, zawód rzecznika patentowego w Polsce, kształcenie i praktyka zawodowa.
 5. Źródła informacji dla tłumaczy, ich wiarygodność i użyteczność
Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:
 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • pełnomocnictwo do czynności z zakresu prawa własności intelektualnej
 • ugody sądowe i pozasądowe

ZNAKI TOWAROWE

 1. Pojęcie znaku towarowego i jego użycie
 2. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 3. Klasyfikacja towarów i usług
 4. Gdzie szukać narzędzi i jak z nich korzystać przy tłumaczeniu wykazów towarów i usług
 5. Zgłoszenie do ochrony: procedury przed UPRP i EUIPO oraz procedura międzynarodowa (WIPO)
 6. Procedura sprzeciwowa
 7. Unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego
 8. Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi
 Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:
 • świadectwo ochronne na znak towarowy
 • klasyfikacja towarów i usług
 • wniosek o unieważnienie znaku towarowego
 • sprzeciw w procedurze sprzeciwowej przed UPRP
 • decyzje EUIPO w sprawach Znaków Towarowych Unii Europejskiej
 • wyciąg dla znaku towarowego z WIPO
 • umowa licencyjna na znak towarowy itp.
 • tekst publicystyczny dotyczący znaków towarowych
 • dokumenty z postępowań o naruszenie (wniosek o zabezpieczenie roszczeń, pozew, wyrok, apelacja)
Więcej
Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe

Znajdź kurs dla siebie

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020 (Array)

Od pon. 25 maja 2020 00:00 do niedz. 8 listopada 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (Array)

W wt. 9 czerwca 2020 od godz. 18:30 do 20:15

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury karnej (Array)

W wt. 16 czerwca 2020 od godz. 18:30 do 20:15

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (DE) (Array)

W śr. 17 czerwca 2020 od godz. 18:15 do 20:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe (Array)

Od pon. 22 czerwca 2020 00:09 do niedz. 19 lipca 2020 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

EKSPERCKI

Czytaj dalej

Klauzule standardowe (boilerplate) (Array)

Od pon. 29 czerwca 2020 09:00 do niedz. 12 lipca 2020 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania) - edycja 2 (Array)

Od pon. 6 lipca 2020 00:00 do niedz. 2 sierpnia 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Tłumaczenie umów cywilnoprawnych (j. niemiecki) (Array)

W śr. 8 lipca 2020 od godz. 18:30 do 19:30

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

Back to basics. Tłumaczenie tekstów prawniczych ze zdrową pewnością siebie dla początkujących i zaawansowanych. (Array)

Od pon. 7 września 2020 00:00 do niedz. 4 października 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Sp. z o.o. i GmbH: umowa spółki i wyciągi z rejestru handlowego (j. niemiecki) (Array)

W wt. 29 września 2020 od godz. 18:30 do 19:30

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020 (Array)

Od czw. 1 października 2020 00:00 do pt. 1 stycznia 2021 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN), edycja 2020/2021 (Array)

Od pon. 2 listopada 2020 09:00 do niedz. 28 lutego 2021 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Szkolenia SDL Trados Studio w Localize.pl - NOWOŚĆ: warsztaty UX, MT, lokalizacja (Array)

Od śr. 18 marca 2020 00:00 do czw. 19 marca 2020 00:00

Localize.pl

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry