` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN)

ZAPISY ZAMKNIĘTE! DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE 🙂

Kurs obejmuje te gałęzie prawa, z którymi tłumacze najczęściej stykają się w swojej pracy:
 • prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe i prawo zobowiązań
 • prawo rodzinne
 • procedura cywilna
 • prawo karne materialne
 • procedura karna
 • prawo spółek handlowych
 • prawo administracyjne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
Najpierw wysłuchujesz wykładów (w wybranym przez Ciebie czasie), aby zapoznać się z najważniejszymi instytucjami w danej dziedzinie oraz oswoić się z jej terminologią i frazeologią. Następnie podczas warsztatów tłumaczeniowych (webinarium, czyli cała grupa w tym samym czasie) i ćwiczenia tłumaczeniowego (na platformie e-learningowej, czyli całą grupą, ale każdy w swoim czasie) stosujesz tę wiedzę w praktyce przekładu, poszerzając swoją znajomość terminologii zarówno w jęz. polskim, jak i w jęz. angielskim, a także szlifując umiejętności warsztatowe.
Więcej
Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN)

Tłumacz przysięgły u notariusza

Szkolenie odpowiada na następujące pytania:
 • Jak przebiega w praktyce tłumaczenie u notariusza?
 • Jak się przygotować do tłumaczenia u notariusza?
 • Jak przygotować się do tłumaczenia u notariusza, jeśli treść aktu notarialnego nie jest znana z wyprzedzeniem?
 • Czy tłumaczyć akt notarialny pisemnie?
 • Jak rozliczać tłumaczenie u notariusza?
 • Czy tłumaczenie u notariusza wymaga użycia pieczęci tłumacza przysięgłego?
Więcej
Tłumacz przysięgły u notariusza

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (DE)

Kurs obejmuje te gałęzie prawa, z którymi tłumacze najczęściej stykają się w swojej pracy:
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Wstęp do prawa cywilnego i prawo rzeczowe
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo rodzinne
 • Procedura cywilna
 • Prawo karne materialne
 • Procedura karna
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Prawo podatkowe
Najpierw wysłuchujesz wykładów (w wybranym przez Ciebie czasie), aby zapoznać się z najważniejszymi instytucjami w danej dziedzinie oraz oswojenie się z jej terminologią i frazeologię. Następnie podczas warsztatów tłumaczeniowych stosujesz tę wiedzę w praktyce przekładu, poszerzając swoją znajomość terminologii zarówno w jęz. polskim, jak i w jęz. niemieckim, a także szlifując umiejętności warsztatowe. Na koniec w zadaniu domowym (sprawdzanym indywidualnie przez prowadzącą) sprawdzasz, czy wszystko poprawnie pamiętasz.
Więcej
Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (DE)

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN)

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

 • Szczegółowe i praktyczne przedstawienie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
 • Przedstawienie przydatnych materiałów do samodzielnej pracy i przygotowania do egzaminu.
 • Tłumaczenie pisemne tekstów prawnych i prawniczych: strategie i cele – systematyzacja poglądów z ilustracjami praktycznymi i wskazaniem, na co one się przekładają w konkretnych tłumaczeniach.
 • Duży nacisk i odpowiednio dużo czasu na ćwiczenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i a vista) tekstów prawnych i prawniczych.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

 • bieżące wydarzenia
 • prawo cywilne materialne
 • prawo cywilne procesowe
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • prawo handlowe
 • prawo karne materialne
 • prawo karne procesowe
Szczegółowy rozkład tematów między zajęcia znajduje się w zakładce Harmonogram.

HARMONOGRAM ZADAŃ

 • zadania pisemne w formacie tłumaczenia poświadczonego: tłumaczenie krótkiego tekstu, pozwalające zastosować wiedzę z webinarium i materiałów pomocniczych (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami),
 • ćwiczenia z tłumaczenia ustnego: tłumaczenie a vista lub konsekutywne powiązane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas webinarium, nagrywane i przekazywanie wykładowcy (każde nagranie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)

 • Wydarzenia społeczno-polityczne – zadanie PISEMNE
 • Wydarzenia i trendy gospodarcze – zadanie USTNE a vista
 • Postępowanie cywilne / Uczestnicy i przebieg – zadanie USTNE konsekutywne
 • Postępowanie cywilne / Pisma procesowe i inne dokumenty – zadanie PISEMNE
 • Spadki i dziedziczenie – zadanie USTNE a vista
 • Małżeństwa i rozwody – zadanie USTNE konsekutywne
 • Organy władzy publicznej i post. adm. – zadanie PISEMNE
 • Spółki – zadanie USTNE a vista
 • Przedsiębiorstwa na rynku – zadanie USTNE konsekutywne
 • Rachunkowość, finanse, giełda – zadanie z wyszukiwania informacji
 • Rodzaje przestępstw – zadanie PISEMNE
 • Postępowanie karne / Uczestnicy i przebieg w PL i UE – zadanie USTNE a vista
 • Postępowanie karne / Uczestnicy i przebieg w UK i USA – zadanie USTNE konsekutywne
 • Pisma w postępowaniu karnym – zadanie PISEMNE
Więcej

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym, edycja 2. (EN)

Każdy moduł (= 1 tydzień) obejmuje:
 • ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • glosariusz i ćwiczenie pomagające opanować zawarte w nim słownictwo
 • dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • interaktywne webinarium (60 minut): praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy
 • praktyczne tłumaczeniowe zadanie domowe sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane z indywidualnymi uwagami
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej
Webinarium odbywa się zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia i jest nagrywane. Słuchacze mają możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania w dowolnym momencie do końca kursu. Tematyka: Moduł 1 Przestępstwo – definicja, podział i struktura. Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstw. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: wybrane przepisy KK i KPK Moduł 2 Uczestnicy procesu karnego. Sąd. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język polski: Pouczenie Moduł 3 Środki przymusu w procesie karnym. Porozumienia karnoprocesowe. PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania Moduł 4 Postępowanie przygotowawcze (strony, przebieg, sposoby zakończenia). PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Akt oskarżenia Moduł 5 Czynności przygotowawcze w krajach anglosaskich. Procedura disclosure. Dokument do analizy i przekładu na język polski: Criminal complaint Moduł 6 Postępowanie główne, przewód sądowy, wyrokowanie i wyrok. PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wniosek dowodowy Moduł 7 Porozumienia karnoprocesowe. Przebieg rozprawy. Werdykt. UK Dokument do analizy i przekładu na język polski: Indictment Moduł 8 Środki zaskarżenia i postępowanie apelacyjne. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Appeal Moduł 9 Zasady wymiaru kary. Kary i środki karne. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wyrok skazujący Moduł 10 Powtórzenie materiału; podsumowanie kursu.
Więcej

Znajdź kurs dla siebie

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym, edycja 2. (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 4 lutego 2019 00:00 do niedz. 21 kwietnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

EKSPERCKI

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 11 lutego 2019 00:00 do niedz. 16 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (DE) (jęz. niemiecki)

Od pon. 18 lutego 2019 00:00 do niedz. 15 grudnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

TRWA PROMOCJA

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 18 lutego 2019 00:00 do niedz. 15 grudnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

TRWA PROMOCJA

Czytaj dalej

Tłumacz przysięgły u notariusza (jęz. polski)

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry