` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański)

Z czego składa się każdy moduł kursu?

Moduły nie są identyczne, ale pewne elementy obecne są w każdym module:
 • filmik, w którym prowadząca opowiada o wybranym elemencie pracy tłumacza
 • lista do wypełniania / wskazówka do wykonania / praktyczna porada do zachowania na czas po kursie i stosowania w praktyce
 • przygotowanie do pracy nad terminologią lub znajomością danej dziedziny
 • zadanie tłumaczeniowe, które wykonuje się indywidualnie, ale prezentuje całej grupie (nie na żywo) lub małej podgrupie
 • ogólny komentarz prowadzącej do tego zadania
 • zadanie tłumaczeniowe, które wykonuje się indywidualnie i prezentuje jedynie prowadzącej
 • indywidualny, szczegółowy komentarz prowadzącej do tego zadania

Czy ten kurs jest praktyczny? Czy dużo się na nim ćwiczy tłumaczenie?

To jest właśnie w nim najważniejsze: ten kurs jest bardzo praktyczny. Bardzo dużo się w nim ćwiczy, tłumaczy, PRAKTYKUJE. A także notuje, parafrazuje, eksperymentuje, zapamiętuje. No i się ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy. Wprawa czyni mistrza!

Czy ten kurs obejmuje webinaria?

Kurs obejmuje 3 webinaria (w trzecim, szóstym i dziewiątym module).

UWAGA 1: Webinaria służą podsumowaniu i utrwaleniu wiedzy. Polegają na rozmowie z prowadzącą, wspólnym namyśle itp. Webinaria NIE POLEGAJĄ  na tłumaczeniu na żywo, chyba że ktoś bardzo chce 🙂

UWAGA 2: w czasie kursu w ogóle nie zajmujemy się tłumaczeniem symultanicznym (kabinowym).

Więcej
Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański)

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020

Kurs składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ 1: maj-czerwiec 2020 r. -  przedstawienie egzaminu oraz przygotowanie do części ogólnej (4 tygodnie)
 • CZĘŚĆ 2: wrzesień-listopad 2020 r. – przygotowanie do części specjalistycznych oraz praca nad ogólnym warsztatem tłumacza (6 tygodni)
W trakcie kursu przeanalizujemy teksty egzaminacyjne z poprzednich lat. W ramach Unit 01 dotyczyły one m.in. wielojęzyczności w Europie, oporności bakterii na antybiotyki czy niwelowania nierówności edukacyjnych. Teksty w ramach Unit 02 poruszały tematykę ładu korporacyjnego, pakietów pomocowych dla państw członkowskich UE czy biznesplanu firmy Marks & Spencer. Z kolei w ramach Unit 03 tłumacze mierzyli się z tekstami o prawnych skutkach Brexitu, arbitrażu w sektorze finansowym czy przypadkach zgonów zawinionych przez pracodawcę.

W ramach kursu dowiesz się m.in., czy corporation lepiej tłumaczyć jako 'korporacja' czy jako 'spółka' oraz jak oddać w tekście słowo Providence. Spróbujesz znaleźć polskie odpowiedniki słów i fraz takich jak showcaseself-perpetuatingsuccess fee czy academic success, przypomnisz sobie wybrane trudności polskiej interpunkcji i dowiesz się, na jakie różnice składniowe między językiem polskim i angielskim zwracają uwagę egzaminatorzy DipTrans.

CZĘŚĆ 1

Ta część kursu poświęcona jest na zdobycie wiedzy o samym egzaminie i technikach jego zdawania, a także na pracę nad tłumaczeniem tekstów ogólnych (Unit 1). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas czterech webinariów
 • wspólnej pracy online (zadania na forum, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia edytorskie itp.)
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów ogólnych wg zaleceń prowadzącej
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Po zakończeniu tej części każdy słuchacz powinien wiedzieć, czy na pewno chce zapisać się na egzamin DipTrans w 2021 r., a jeśli tak, to które części specjalistyczne chce wybrać.

CZĘŚĆ 2

Ta część kursu poświęcona jest na doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów ogólnych (Unit 1) oraz na przygotowaniu do tłumaczenia tekstów specjalistycznych (Unit 2 i Unit 3). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas sześciu webinariów
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów specjalistycznych
 • szlifowaniu umiejętności wypowiedzi w języku polskim
 • doskonaleniu technik tłumaczenia w stresie, pod presją czasu itp.
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Więcej
Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020

Edycja 2020: Postępowanie mandatowe, obwiniony i oskarżyciel, czyli jak tłumaczyć teksty dotyczące wykroczeń (EN)

 • wykłady (łączny czas trwania ok. 30 min):
  • podstawowe zagadnienia dotyczące wykroczeń
  • postępowanie w sprawach wykroczeń (tryby postępowania, m.in. postępowanie mandatowe)
  • nazewnictwo stron postępowania (m.in. obwiniony i oskarżyciel)
  • rozstrzygnięcia (m.in. mandat karny)
 • przykładowe tłumaczenie wniosku o ukaranie z omówieniem kłopotliwych terminów
 • glosariusz terminów z zakresu wykroczeń
 • anegdoty ze służby policjanta w związku z wykroczeniami oraz ciekawostki i błędy występujące w mandatach karnych
 • (oraz porady dla tłumaczy, jak sobie z tym radzić) (filmik)
 • tekst do opracowania przed webinarium: Wezwanie od Straży Miejskiej (podczas webinarium skupimy się na pułapkach językowych i kłopotliwych terminach)
 • interaktywne webinarium na żywo
 • zadanie domowe (postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy) – tłumaczenie, do którego każdy słuchacz otrzyma indywidualną korektę
Więcej

Znajdź kurs dla siebie

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2020 (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 17 lutego 2020 00:00 do niedz. 13 grudnia 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2020 (DE) (jęz. niemiecki)

Od śr. 19 lutego 2020 00:00 do śr. 16 grudnia 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański) (Array)

Od pon. 9 marca 2020 00:00 do pt. 22 maja 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Edycja 2020: Postępowanie mandatowe, obwiniony i oskarżyciel, czyli jak tłumaczyć teksty dotyczące wykroczeń (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 16 marca 2020 00:00 do pt. 3 kwietnia 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Szkolenia SDL Trados Studio w Localize.pl (jęz. polski)

Od wt. 18 czerwca 2019 00:00

Localize.pl

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry