` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe

Kurs prezentuje podstawy prawne niezbędne do tłumaczenia tekstów z własności intelektualnej. Jednak największy nacisk położono na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych, z jakimi spotka się każdy tłumacz podejmujący wyzwanie dokonywania przekładu tekstów z tej dziedziny. Najwięcej uwagi poświęcono postępowaniom toczącym się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed polskimi sądami. Program kursu również obejmuje tłumaczenie tekstów z zakresu wybranych postępowań przed organami europejskimi i międzynarodowymi.

PODSTAWY

 1. Podstawowe pojęcia i terminy (PL i EN)
 2. Akty prawne regulujące kwestie własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 3. Instytucje zajmujące się kwestiami własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 4. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zakres czynności przed UPRP, zawód rzecznika patentowego w Polsce, kształcenie i praktyka zawodowa.
 5. Źródła informacji dla tłumaczy, ich wiarygodność i użyteczność
Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:
 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • pełnomocnictwo do czynności z zakresu prawa własności intelektualnej
 • ugody sądowe i pozasądowe

ZNAKI TOWAROWE

 1. Pojęcie znaku towarowego i jego użycie
 2. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 3. Klasyfikacja towarów i usług
 4. Gdzie szukać narzędzi i jak z nich korzystać przy tłumaczeniu wykazów towarów i usług
 5. Zgłoszenie do ochrony: procedury przed UPRP i EUIPO oraz procedura międzynarodowa (WIPO)
 6. Procedura sprzeciwowa
 7. Unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego
 8. Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi
 Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:
 • świadectwo ochronne na znak towarowy
 • klasyfikacja towarów i usług
 • wniosek o unieważnienie znaku towarowego
 • sprzeciw w procedurze sprzeciwowej przed UPRP
 • decyzje EUIPO w sprawach Znaków Towarowych Unii Europejskiej
 • wyciąg dla znaku towarowego z WIPO
 • umowa licencyjna na znak towarowy itp.
 • tekst publicystyczny dotyczący znaków towarowych
 • dokumenty z postępowań o naruszenie (wniosek o zabezpieczenie roszczeń, pozew, wyrok, apelacja)
Więcej
Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej

Program kursu: 
Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie: 1. Sąd - właściwość (rzeczowa/miejscowa/ogólna) - wartość przedmiotu sporu - wyłączenie sędziego 2. Strony - zdolność sądowa - zdolność procesowa - współuczestnictwo w sporze - interwencja 3. Postępowanie - pisma procesowe - orzeczenia 4. Postępowanie dowodowe i dowody 5. Mediacja/postępowanie pojednawcze/ugoda 6. Środki odwoławcze (apelacja/zażalenie/skarga kasacyjna) 7. Postępowanie nieprocesowe 8. Postępowanie zabezpieczające 9. Postępowanie egzekucyjne 10. Sąd polubowny Do analizy językowej wykorzystany zostaną fragmenty wniosku dowodowego, pozwu i postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczeń.  

Uwaga, promocja przy zapisie na 2 powiązane szkolenia!

W odpowiedzi na Wasze prośby Anna Rucińska zgodziła się poprowadzić dwa szkolenia: z procedury cywilnej i z procedury karnej. Przy zapisie na oba szkolenia łącznie proponujemy Wam niższą cenę: 270 zł za pakiet. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tego - udział w obu tych szkoleniach razem po prostu ma sens. Niestety nasza strona internetowa nie pozwala zrobić tego automatycznie. Prosimy więc: zapiszcie się na oba szkolenia, a w formularzu wiadomości dajcie nam znać, że wybieracie ceną pakietową. Link do drugiego szkolenia w pakiecie: kliknij tutaj >
Więcej
50 przydatnych terminów z procedury cywilnej

50 przydatnych terminów z procedury karnej

Program kursu: 

Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie:
 1. Strony, obrońcy, pełnomocnicy (będziemy zastanawiać się m.in. czy „oskarżyciel publiczny” i „prokurator” to synonimy)
 2. Środki przymusu (będziemy zastanawiać się m.in. czy „kaucja” jest tym samym co „poręczenie majątkowe”)
 3. Postępowanie przygotowawcze (m.in. jak przetłumaczyć „śledztwo” a jak „dochodzenie”)
 4. Postępowanie sądowe (m.in. jak przetłumaczyć np. „posiedzenie organizacyjne” czy „wyrokowanie”)
 5. Postępowania szczególne (m.in. jak przetłumaczyć „postępowanie nakazowe” i „wyrok nakazowy”)
 6. Terminologia stosowana w postępowaniu karnym vs postępowaniu wykroczeniowym
Więcej
50 przydatnych terminów z procedury karnej

Znajdź kurs dla siebie

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020 (Array)

Od pon. 25 maja 2020 00:00 do niedz. 8 listopada 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (Array)

W wt. 9 czerwca 2020 od godz. 18:30 do 20:15

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury karnej (Array)

W wt. 16 czerwca 2020 od godz. 18:30 do 20:15

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (DE) (Array)

W śr. 17 czerwca 2020 od godz. 18:15 do 20:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe (Array)

Od pon. 22 czerwca 2020 00:09 do niedz. 19 lipca 2020 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

EKSPERCKI

Czytaj dalej

Klauzule standardowe (boilerplate) (Array)

Od pon. 29 czerwca 2020 09:00 do niedz. 12 lipca 2020 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania) - edycja 2 (Array)

Od pon. 6 lipca 2020 00:00 do niedz. 2 sierpnia 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Back to basics. Tłumaczenie tekstów prawniczych ze zdrową pewnością siebie dla początkujących i zaawansowanych. (Array)

Od pon. 7 września 2020 00:00 do niedz. 4 października 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020 (Array)

Od czw. 1 października 2020 00:00 do pt. 1 stycznia 2021 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN), edycja 2020/2021 (Array)

Od pon. 2 listopada 2020 09:00 do niedz. 28 lutego 2021 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Szkolenia SDL Trados Studio w Localize.pl - NOWOŚĆ: warsztaty UX, MT, lokalizacja (Array)

Od śr. 18 marca 2020 00:00 do czw. 19 marca 2020 00:00

Localize.pl

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry