` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

 • Szczegółowe i praktyczne przedstawienie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
 • Przedstawienie przydatnych materiałów do samodzielnej pracy i przygotowania do egzaminu.
 • Tłumaczenie pisemne tekstów prawnych i prawniczych: strategie i cele – systematyzacja poglądów z ilustracjami praktycznymi i wskazaniem, na co one się przekładają w konkretnych tłumaczeniach.
 • Duży nacisk i odpowiednio dużo czasu na ćwiczenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i a vista) tekstów prawnych i prawniczych.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

 • bieżące wydarzenia
 • prawo cywilne materialne
 • prawo cywilne procesowe
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • prawo handlowe
 • prawo karne materialne
 • prawo karne procesowe
Szczegółowy rozkład tematów między zajęcia znajduje się w zakładce Harmonogram.

FORMAT ZADAŃ DOMOWYCH

 • zadania pisemne mają formę tłumaczenia poświadczonego: tłumaczenie krótkiego tekstu, pozwalające zastosować wiedzę z webinarium i materiałów pomocniczych (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami),
 • ćwiczenia z tłumaczenia ustnego mają następującą formę: tłumaczenie a vista lub konsekutywne powiązane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas webinarium, nagrywane i przekazywanie wykładowcy (każde nagranie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
Więcej
Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (DE)

Program kursu: 
Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie:

1. Sąd

- właściwość (rzeczowa/miejscowa/ogólna) - wartość przedmiotu sporu - wyłączenie sędziego

2. Strony

- zdolność sądowa - zdolność procesowa - współuczestnictwo w sporze - interwencja

3. Postępowanie

- pisma procesowe - orzeczenia

4. Postępowanie dowodowe i dowody

5. Mediacja/postępowanie pojednawcze/ugoda

6. Środki odwoławcze (apelacja/zażalenie/skarga kasacyjna)

7. Postępowanie nieprocesowe

8. Postępowanie zabezpieczające

9. Postępowanie egzekucyjne

10. Sąd polubowny

Do analizy językowej wykorzystane zostaną fragmenty dokumentów autentycznych.
Więcej
50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (DE)

Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański)

Z czego składa się każdy moduł kursu?

Moduły nie są identyczne, ale pewne elementy obecne są w każdym module:
 • filmik, w którym prowadząca opowiada o wybranym elemencie pracy tłumacza
 • lista do wypełniania / wskazówka do wykonania / praktyczna porada do zachowania na czas po kursie i stosowania w praktyce
 • przygotowanie do pracy nad terminologią lub znajomością danej dziedziny
 • zadanie tłumaczeniowe, które wykonuje się indywidualnie, ale prezentuje całej grupie (nie na żywo) lub małej podgrupie
 • ogólny komentarz prowadzącej do tego zadania
 • zadanie tłumaczeniowe, które wykonuje się indywidualnie i prezentuje jedynie prowadzącej
 • indywidualny, szczegółowy komentarz prowadzącej do tego zadania

Czy ten kurs jest praktyczny? Czy dużo się na nim ćwiczy tłumaczenie?

To jest właśnie w nim najważniejsze: ten kurs jest bardzo praktyczny. Bardzo dużo się w nim ćwiczy, tłumaczy, PRAKTYKUJE. A także notuje, parafrazuje, eksperymentuje, zapamiętuje. No i się ćwiczy, ćwiczy, ćwiczy. Wprawa czyni mistrza!

Czy ten kurs obejmuje webinaria?

Kurs obejmuje 3 webinaria (w trzecim, szóstym i dziewiątym module).

UWAGA 1: Webinaria służą podsumowaniu i utrwaleniu wiedzy. Polegają na rozmowie z prowadzącą, wspólnym namyśle itp. Webinaria NIE POLEGAJĄ  na tłumaczeniu na żywo, chyba że ktoś bardzo chce 🙂

UWAGA 2: w czasie kursu w ogóle nie zajmujemy się tłumaczeniem symultanicznym (kabinowym).

Więcej
Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański)

Znajdź kurs dla siebie

Internetowy kurs tłumaczeń ustnych (jęz. angielski i jęz. hiszpański) (Array)

Od pon. 9 marca 2020 00:00 do pt. 22 maja 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl

Edycja 2020: Postępowanie mandatowe, obwiniony i oskarżyciel, czyli jak tłumaczyć teksty dotyczące wykroczeń (EN) (Array)

Od pon. 16 marca 2020 00:00 do pt. 3 kwietnia 2020 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Edycja 2020: Tłumacz na policji (EN) (Array)

Od pon. 13 kwietnia 2020 19:00 do niedz. 3 maja 2020 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

50 przydatnych terminów z procedury cywilnej (DE) (Array)

W wt. 12 maja 2020 od godz. 18:15 do 20:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2020 (Array)

Od pon. 25 maja 2020 00:00 do niedz. 8 listopada 2020 00:00

Warszawa, ul. Belwederska 26/30

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (DE), edycja internetowa 2020 (Array)

Od czw. 1 października 2020 00:00 do pt. 1 stycznia 2021 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Szkolenia SDL Trados Studio w Localize.pl (jęz. polski)

Od wt. 18 czerwca 2019 00:00

Localize.pl

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry