` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Ubezpieczenia: jak rozumieć i tłumaczyć teksty z rynku ubezpieczeniowego

Wykłady 

 1.  Ubezpieczenia – podstawowe rodzaje 27 minut
 2.  Ubezpieczenia – podstawowe dokumenty 14 minut
 3.  Ubezpieczenia – strony transakcji 17 minut
 4.  Ubezpieczenia – likwidacja szkody 14 minut
 5.  Ubezpieczenia – instytucje 12 minut

Materiały terminologiczne

Prezentacje z objaśnieniami pojęć i glosariusze na następujące tematy:
 1. Podstawowe terminy ubezpieczeniowe
 2. Regulacje
 3. Terminologia bankassurance
 4. Terminologia ryzyka
Więcej
Ubezpieczenia: jak rozumieć i tłumaczyć teksty z rynku ubezpieczeniowego

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania)

Moduły 1 i 2 – Nieruchomości w Polsce

 • Przystępne i praktyczne wykłady:
  • Pojęcie nieruchomości
  • Prawo własności nieruchomości. Przenoszenie własności. Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości
  • Rodzaje i tryby podziału nieruchomości
  • Księgi wieczyste i sposób ich prowadzenia
  • Ewidencja gruntów i budynków oraz kataster nieruchomości
 • przykładowe tłumaczenie umowy sprzedaży nieruchomości
 • glosariusz terminów z zakresu nieruchomości PL-ENG
 • interaktywne webinarium na żywo (w tygodniu 2)
 • zadanie domowe z indywidualną korektą

Moduły 3 i 4 – Nieruchomości w Wielkiej Brytanii

 • Przystępne i praktyczne wykłady:
  • Pojęcie nieruchomości
  • Rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości (m.in. fee simple absolute, term of years absolute)
  • Przenoszenie własności. Ograniczenia prawa własności (m.in. real covenants)
  • Licences & leases
  • Rejestry nieruchomości (title register)
 • przykładowe tłumaczenie Lease
 • glosariusz terminów z zakresu nieruchomości ENG-PL
 • interaktywne webinarium na żywo (w tygodniu 4)
 • zadanie domowe z indywidualną korektą

W kursie znajdziesz także:

 • infografiki ułatwiające zapamiętywanie terminologii
 • forum do wspólnej pracy nad tym, co wydaje się nieprzetłumaczalne 😉
 • okazję do zadawania pytań o słowa/zwroty/zdania z Twojej własnej praktyki tłumaczeniowej
 • ciekawe, życiowe materiały dodatkowe do pracy własnej
Więcej
Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania)

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans)

Kurs składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ 1: maj-czerwiec 2019 r. -  przedstawienie egzaminu oraz przygotowanie do części ogólnej (4 tygodnie)
 • CZĘŚĆ 2: październik-listopad 2019 r. – przygotowanie do części specjalistycznych oraz praca nad ogólnym warsztatem tłumacza (6 tygodni)
W trakcie kursu przeanalizujemy teksty egzaminacyjne z poprzednich lat. W ramach Unit 01 dotyczyły one m.in. wielojęzyczności w Europie, oporności bakterii na antybiotyki czy niwelowania nierówności edukacyjnych. Teksty w ramach Unit 02 poruszały tematykę ładu korporacyjnego, pakietów pomocowych dla państw członkowskich UE czy biznesplanu firmy Marks & Spencer. Z kolei w ramach Unit 03 tłumacze mierzyli się z tekstami o prawnych skutkach Brexitu, arbitrażu w sektorze finansowym czy przypadkach zgonów zawinionych przez pracodawcę.

W ramach kursu dowiesz się m.in., czy corporation lepiej tłumaczyć jako 'korporacja' czy jako 'spółka' oraz jak oddać w tekście słowo Providence. Spróbujesz znaleźć polskie odpowiedniki słów i fraz takich jak showcaseself-perpetuatingsuccess fee czy academic success, przypomnisz sobie wybrane trudności polskiej interpunkcji i dowiesz się, na jakie różnice składniowe między językiem polskim i angielskim zwracają uwagę egzaminatorzy DipTrans.

CZĘŚĆ 1

Ta część kursu poświęcona jest na zdobycie wiedzy o samym egzaminie i technikach jego zdawania, a także na pracę nad tłumaczeniem tekstów ogólnych (Unit 1). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas czterech webinariów
 • wspólnej pracy online (zadania na forum, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia edytorskie itp.)
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów ogólnych wg zaleceń prowadzącej
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Po zakończeniu tej części każdy słuchacz powinien wiedzieć, czy na pewno chce zapisać się na egzamin DipTrans w 2020 r., a jeśli tak, to które części specjalistyczne chce wybrać.

CZĘŚĆ 2

Ta część kursu poświęcona jest na doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów ogólnych (Unit 1) oraz na przygotowaniu do tłumaczenia tekstów specjalistycznych (Unit 2 i Unit 3). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas sześciu webinariów
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów specjalistycznych
 • szlifowaniu umiejętności wypowiedzi w języku polskim
 • doskonaleniu technik tłumaczenia w stresie, pod presją czasu itp.
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Więcej
Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans)

Znajdź kurs dla siebie

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) (jęz. angielski)

Od czw. 30 maja 2019 00:00 do czw. 28 listopada 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania) (jęz. angielski)

Od sob. 1 czerwca 2019 00:00 do niedz. 30 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Ubezpieczenia: jak rozumieć i tłumaczyć teksty z rynku ubezpieczeniowego (jęz. polski)

Od pon. 13 maja 2019 09:00 do pt. 31 maja 2019 23:59

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

EKSPERCKI

Czytaj dalej

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 11 lutego 2019 00:00 do niedz. 16 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry