` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN)

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

 • Szczegółowe i praktyczne przedstawienie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
 • Przedstawienie przydatnych materiałów do samodzielnej pracy i przygotowania do egzaminu.
 • Tłumaczenie pisemne tekstów prawnych i prawniczych: strategie i cele – systematyzacja poglądów z ilustracjami praktycznymi i wskazaniem, na co one się przekładają w konkretnych tłumaczeniach.
 • Duży nacisk i odpowiednio dużo czasu na ćwiczenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych i a vista) tekstów prawnych i prawniczych.

ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

 • bieżące wydarzenia
 • prawo cywilne materialne
 • prawo cywilne procesowe
 • prawo rodzinne
 • prawo administracyjne
 • prawo handlowe
 • prawo karne materialne
 • prawo karne procesowe
Szczegółowy rozkład tematów między zajęcia znajduje się w zakładce Harmonogram.

HARMONOGRAM ZADAŃ

 • zadania pisemne w formacie tłumaczenia poświadczonego: tłumaczenie krótkiego tekstu, pozwalające zastosować wiedzę z webinarium i materiałów pomocniczych (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami),
 • ćwiczenia z tłumaczenia ustnego: tłumaczenie a vista lub konsekutywne powiązane tematycznie z zagadnieniami omawianymi podczas webinarium, nagrywane i przekazywanie wykładowcy (każde nagranie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)

 • Wydarzenia społeczno-polityczne – zadanie PISEMNE
 • Wydarzenia i trendy gospodarcze – zadanie USTNE a vista
 • Postępowanie cywilne / Uczestnicy i przebieg – zadanie USTNE konsekutywne
 • Postępowanie cywilne / Pisma procesowe i inne dokumenty – zadanie PISEMNE
 • Spadki i dziedziczenie – zadanie USTNE a vista
 • Małżeństwa i rozwody – zadanie USTNE konsekutywne
 • Organy władzy publicznej i post. adm. – zadanie PISEMNE
 • Spółki – zadanie USTNE a vista
 • Przedsiębiorstwa na rynku – zadanie USTNE konsekutywne
 • Rachunkowość, finanse, giełda – zadanie z wyszukiwania informacji
 • Rodzaje przestępstw – zadanie PISEMNE
 • Postępowanie karne / Uczestnicy i przebieg w PL i UE – zadanie USTNE a vista
 • Postępowanie karne / Uczestnicy i przebieg w UK i USA – zadanie USTNE konsekutywne
 • Pisma w postępowaniu karnym – zadanie PISEMNE
Więcej

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym, edycja 2. (EN)

Każdy moduł (= 1 tydzień) obejmuje:
 • ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • glosariusz i ćwiczenie pomagające opanować zawarte w nim słownictwo
 • dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • interaktywne webinarium (60 minut): praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy
 • praktyczne tłumaczeniowe zadanie domowe sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane z indywidualnymi uwagami
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej
Webinarium odbywa się zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia i jest nagrywane. Słuchacze mają możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania w dowolnym momencie do końca kursu. Tematyka: Moduł 1 Przestępstwo – definicja, podział i struktura. Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstw. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: wybrane przepisy KK i KPK Moduł 2 Uczestnicy procesu karnego. Sąd. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język polski: Pouczenie Moduł 3 Środki przymusu w procesie karnym. Porozumienia karnoprocesowe. PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania Moduł 4 Postępowanie przygotowawcze (strony, przebieg, sposoby zakończenia). PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Akt oskarżenia Moduł 5 Czynności przygotowawcze w krajach anglosaskich. Procedura disclosure. Dokument do analizy i przekładu na język polski: Criminal complaint Moduł 6 Postępowanie główne, przewód sądowy, wyrokowanie i wyrok. PL Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wniosek dowodowy Moduł 7 Porozumienia karnoprocesowe. Przebieg rozprawy. Werdykt. UK Dokument do analizy i przekładu na język polski: Indictment Moduł 8 Środki zaskarżenia i postępowanie apelacyjne. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Appeal Moduł 9 Zasady wymiaru kary. Kary i środki karne. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. PL + UK Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wyrok skazujący Moduł 10 Powtórzenie materiału; podsumowanie kursu.
Więcej

Procedura cywilna w Szkocji dla tłumaczy (EN)

 • wykłady (łączny czas trwania do 20 min):
  • objaśnienie podstawowych zagadnień związanych ze szkockim sądownictwem cywilnym, procedurą cywilną oraz rodzajami dokumentów sądowych
  • uczestnicy zapoznają się m.in. z takimi niecodziennymi terminami jak auditor of court, condescendence, interlocutor, crave.
 • przykładowe tłumaczenie na język polski wyroku szkockiego z omówieniem najbardziej kłopotliwych terminów
 • glosariusz terminów z zakresu szkockiej procedury cywilnej
 • linki do ciekawych filmików i materiałów z zakresu szkockiej procedury cywilnej
 • tekst do analizy przed webinarium (podczas webinarium skupimy się na „pułapkach” językowych i kłopotliwych terminach)
 • interaktywne webinarium na żywo
 • zadanie domowe – tłumaczenie, do którego każdy słuchacz otrzyma indywidualną korektę
Więcej

Podpis elektroniczny w praktyce tłumacza przysięgłego

 • co to jest podpis elektroniczny
 • jak wygląda w praktyce składanie własnego podpisu elektronicznego na dokumencie i jak sprawdza się czyjś podpis na dokumencie (objaśnienie i konkretna demonstracja, krok po kroku, na tłumaczeniu uwierzytelnionym)
 • podstawa prawna pozwalająca tłumaczom przysięgłym posługiwać się podpisem elektronicznym zamiast podpisu odręcznego i odcisku pieczęci
 • jak w praktyce posługiwać się podpisem elektronicznym w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości i notariuszami
 • zalety wprowadzenia podpisu elektronicznego do swojej praktyki: szybkość, wygoda, przewaga konkurencyjna
 • sprawdzone rozwiązania, praktyczne porady, wskazówki „z życia wzięte”
Więcej

Tłumacz na policji (EN)

 • wykłady (łączny czas trwania ok. 30 min): podstawowe zagadnienia dotyczące policji i czynności policyjnych:
  • legitymowanie
  • zatrzymanie
  • przeszukiwanie
  • przesłuchiwanie)
 • przykładowy scenariusz z udziałem tłumacza na posterunku policji
 • przykładowe tłumaczenie protokołu zatrzymania osoby z omówieniem kłopotliwych terminów
 • glosariusz terminów policyjnych, związków frazeologicznych i skrótowców
 • anegdoty z życia policjanta i tłumacza z uwzględnieniem żargonu policyjnego (filmik)
 • tekst do opracowania przed webinarium: Reporting Officer Narrative (podczas webinarium skupimy się na „pułapkach” językowych i kłopotliwych terminach)
 • interaktywne webinarium na żywo
 • zadanie domowe (protokół przesłuchania oskarżonego) – tłumaczenie, do którego każdy słuchacz otrzyma indywidualną korektę
Więcej

Znajdź kurs dla siebie

Procedura cywilna w Szkocji dla tłumaczy (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 14 stycznia 2019 00:00 do czw. 31 stycznia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym, edycja 2. (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 4 lutego 2019 00:00 do niedz. 21 kwietnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

EKSPERCKI

Czytaj dalej

Tłumacz na policji (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 5 listopada 2018 19:00 do pt. 23 listopada 2018 23:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Podpis elektroniczny w praktyce tłumacza przysięgłego ()

W czw. 29 listopada 2018 od godz. 19:00 do 20:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

PRAKTYCZNY

Czytaj dalej

Postępowanie mandatowe, obwiniony i oskarżyciel, czyli jak tłumaczyć teksty dotyczące wykroczeń (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 3 grudnia 2018 00:00 do pt. 21 grudnia 2018 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 11 lutego 2019 00:00 do niedz. 16 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry