` Strona główna - TexteM - szkoła dla tłumaczy i biuro tłumaczeń w Warszawie: tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia finansowe, tłumaczenia uwierzytelnione

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania)

Moduły 1 i 2 – Nieruchomości w Polsce

 • Przystępne i praktyczne wykłady:
  • Pojęcie nieruchomości
  • Prawo własności nieruchomości. Przenoszenie własności. Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości
  • Rodzaje i tryby podziału nieruchomości
  • Księgi wieczyste i sposób ich prowadzenia
  • Ewidencja gruntów i budynków oraz kataster nieruchomości
 • przykładowe tłumaczenie umowy sprzedaży nieruchomości
 • glosariusz terminów z zakresu nieruchomości PL-ENG
 • interaktywne webinarium na żywo (w tygodniu 2)
 • zadanie domowe z indywidualną korektą

Moduły 3 i 4 – Nieruchomości w Wielkiej Brytanii

 • Przystępne i praktyczne wykłady:
  • Pojęcie nieruchomości
  • Rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości (m.in. fee simple absolute, term of years absolute)
  • Przenoszenie własności. Ograniczenia prawa własności (m.in. real covenants)
  • Licences & leases
  • Rejestry nieruchomości (title register)
 • przykładowe tłumaczenie Lease
 • glosariusz terminów z zakresu nieruchomości ENG-PL
 • interaktywne webinarium na żywo (w tygodniu 4)
 • zadanie domowe z indywidualną korektą

W kursie znajdziesz także:

 • infografiki ułatwiające zapamiętywanie terminologii
 • forum do wspólnej pracy nad tym, co wydaje się nieprzetłumaczalne 😉
 • okazję do zadawania pytań o słowa/zwroty/zdania z Twojej własnej praktyki tłumaczeniowej
 • ciekawe, życiowe materiały dodatkowe do pracy własnej
Więcej
Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania)

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans)

Kurs składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ 1: maj-czerwiec 2019 r. -  przedstawienie egzaminu oraz przygotowanie do części ogólnej (4 tygodnie)
 • CZĘŚĆ 2: październik-listopad 2019 r. – przygotowanie do części specjalistycznych oraz praca nad ogólnym warsztatem tłumacza (6 tygodni)
W trakcie kursu przeanalizujemy teksty egzaminacyjne z poprzednich lat. W ramach Unit 01 dotyczyły one m.in. wielojęzyczności w Europie, oporności bakterii na antybiotyki czy niwelowania nierówności edukacyjnych. Teksty w ramach Unit 02 poruszały tematykę ładu korporacyjnego, pakietów pomocowych dla państw członkowskich UE czy biznesplanu firmy Marks & Spencer. Z kolei w ramach Unit 03 tłumacze mierzyli się z tekstami o prawnych skutkach Brexitu, arbitrażu w sektorze finansowym czy przypadkach zgonów zawinionych przez pracodawcę.

W ramach kursu dowiesz się m.in., czy corporation lepiej tłumaczyć jako 'korporacja' czy jako 'spółka' oraz jak oddać w tekście słowo Providence. Spróbujesz znaleźć polskie odpowiedniki słów i fraz takich jak showcaseself-perpetuatingsuccess fee czy academic success, przypomnisz sobie wybrane trudności polskiej interpunkcji i dowiesz się, na jakie różnice składniowe między językiem polskim i angielskim zwracają uwagę egzaminatorzy DipTrans.

CZĘŚĆ 1

Ta część kursu poświęcona jest na zdobycie wiedzy o samym egzaminie i technikach jego zdawania, a także na pracę nad tłumaczeniem tekstów ogólnych (Unit 1). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas czterech webinariów
 • wspólnej pracy online (zadania na forum, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia edytorskie itp.)
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów ogólnych wg zaleceń prowadzącej
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Po zakończeniu tej części każdy słuchacz powinien wiedzieć, czy na pewno chce zapisać się na egzamin DipTrans w 2020 r., a jeśli tak, to które części specjalistyczne chce wybrać.

CZĘŚĆ 2

Ta część kursu poświęcona jest na doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów ogólnych (Unit 1) oraz na przygotowaniu do tłumaczenia tekstów specjalistycznych (Unit 2 i Unit 3). Polega na:
 • intensywnej pracy grupowej podczas sześciu webinariów
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów specjalistycznych
 • szlifowaniu umiejętności wypowiedzi w języku polskim
 • doskonaleniu technik tłumaczenia w stresie, pod presją czasu itp.
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Więcej
Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans)

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN)

ZAPISY ZAMKNIĘTE! DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE 🙂

Kurs obejmuje te gałęzie prawa, z którymi tłumacze najczęściej stykają się w swojej pracy:
 • prawo cywilne, w tym prawo rzeczowe i prawo zobowiązań
 • prawo rodzinne
 • procedura cywilna
 • prawo karne materialne
 • procedura karna
 • prawo spółek handlowych
 • prawo administracyjne
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawo pracy
 • prawo podatkowe
Najpierw wysłuchujesz wykładów (w wybranym przez Ciebie czasie), aby zapoznać się z najważniejszymi instytucjami w danej dziedzinie oraz oswoić się z jej terminologią i frazeologią. Następnie podczas warsztatów tłumaczeniowych (webinarium, czyli cała grupa w tym samym czasie) i ćwiczenia tłumaczeniowego (na platformie e-learningowej, czyli całą grupą, ale każdy w swoim czasie) stosujesz tę wiedzę w praktyce przekładu, poszerzając swoją znajomość terminologii zarówno w jęz. polskim, jak i w jęz. angielskim, a także szlifując umiejętności warsztatowe.
Więcej
Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN)

Znajdź kurs dla siebie

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) (jęz. angielski)

Od czw. 30 maja 2019 00:00 do czw. 28 listopada 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Nieruchomości dla tłumaczy (Polska i Wielka Brytania) (jęz. angielski)

Od sob. 1 czerwca 2019 00:00 do niedz. 30 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

Trening przed egzaminem na tłumacza przysięgłego (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 11 lutego 2019 00:00 do niedz. 16 czerwca 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

ZDAJ EGZAMIN

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (DE) (jęz. niemiecki)

Od pon. 18 lutego 2019 00:00 do niedz. 15 grudnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

TRWA PROMOCJA

Czytaj dalej

Internetowy roczny kurs prawa i tłumaczeń prawniczych, edycja 2019 (EN) (jęz. angielski)

Od pon. 18 lutego 2019 00:00 do niedz. 15 grudnia 2019 00:00

platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinaria (GoToMeeting)

TRWA PROMOCJA

Czytaj dalej

tło wykresy

Nasi partnerzy:

przewiń do góry