Jaki poziom znajomości języka ANGIELSKIEGO jest potrzebny, by przystąpić do kursu i następnie do egzaminu?

Nie ma żadnych formalnych wymogów, jeśli chodzi znajomość języka przez kandydatów (ani na kursie, ani na egzaminie). Warto jednak pamiętać, że jest to egzamin trudny, sprawdzający znajomość warsztatu tłumacza na najwyższym profesjonalnym poziomie. Zdanie go równoważne jest ukończeniu studiów tłumaczeniowych na poziomie magisterskim. Dlatego sugerujemy, żeby do egzaminu podchodziły osoby, których poziom biegłości w języku angielskim odpowiada poziomowi C2 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pl.pdf). Jeśli chodzi o udział w kursie, także nie polecamy go osobom, których biegłość językowa jest niższa niż poziom C2. Warto najpierw skupić się na samych umiejętnościach językowych, a dopiero potem ćwiczyć warsztat tłumacza. Tak, już to było powiedziane, ale powiemy jeszcze raz: to bardzo trudny egzamin.

Jaki poziom znajomości języka POLSKIEGO jest potrzebny, by przystąpić do kursu i następnie do egzaminu?

Podobnie jak w przypadku języka angielskiego, nie ma żadnych formalnych wymogów. Warto jednak pamiętać, że wymagana jest znajomość języka docelowego (w tym przypadku polskiego) na poziomie rodowitego użytkownika tego języka.

Jak przygotować się do egzaminu? Jakie lektury czy czasopisma mogą być przydatne?

CIoL zaleca kandydatom, aby:

 • dobrze orientowali się w bieżących wydarzeniach dotyczących krajów, w których używa się języka, z którego tłumaczą
 • mieli solidną znajomość dziedzin specjalistycznych, które wybierają w części 2. i 3. egzaminu
 • jak najwięcej czasu poświęcili na ćwiczenia tłumaczeniowe, których rezultat będzie omawiany przez doświadczonego tłumacza
 • sprawnie posługiwali się źródłami wiedzy, z których planują korzystać na egzaminie.

Trudno więc wskazać konkretne lektury. Na pewno jednak warto być na bieżąco z pozycjami typu The Economist, The Financial Times, The Guardian czy The New York Times. Należy też pielęgnować wiedzę – tak językową, jak i dziedzinową – dotyczącą tekstów specjalistycznych. Tu jednak konkretne źródła zależą od stanu wiedzy kandydata na początku procesu przygotowania się do egzaminu.

Podczas naszego kursu przygotowującego do DipTrans, zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione z uwzględnieniem indywidualnych doświadczeń i planów każdego konkretnego słuchacza.

Pełne zalecenia CIoL dostępne są w przewodniku dla kandydatów: http://www.ciol.org.uk/sites/default/files/Handbook-DipTrans.pdf

Skąd można wziąć przykładowe teksty z egzaminów z poprzednich lat?

Po pierwsze, przykładowe teksty można pobrać nieodpłatnie ze strony CIoL: http://www.ciol.org.uk/benefits/exam-resources  Jest ich jednak niewiele i dostępna tam próbka na pewno pozostawi niedosyt.

Po drugie, teksty te (w szerszym już wyborze) można uzyskać od CIoL odpłatnie. Istnieją na to dwa sposoby:

 • po prostu zakupić teksty, korzystając z formularzy dostępnych na tej samej stronie,
 • zostać członkiem CIoL (co wymaga opłacenia składki) – zyska się wtedy m.in. bezpłatny dostęp do tych tekstów. UWAGA: Osoby, które zdecydują się podchodzić do egzaminu, muszą obowiązkowo zostać członkami CIoL w randze IoLET Affiliate. Składka członkowska wynosi £25.00 za 12 miesięcy członkostwa. Jest to liczone od daty dołączenia, nie w cyklu kalendarzowym. Warto uwzględnić ten aspekt w swojej kalkulacji.

Innej (bezpłatnej i ogólnodostępnej) metody nie ma.

Po trzecie wreszcie / jednak, teksty te – wszystkie istniejące na rynku – otrzymują słuchacze naszego kursu przygotowującego do egzaminu DipTrans bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy można gdzieś znaleźć przykładowe poprawne przekłady tekstów z poprzednich lat na język polski?

Nie, takie przykładowe tłumaczenia nie są dostępne. Ze względu na wielość możliwych rozwiązań nie wydaje się celowe tworzenie takich tekstów. Jednak słuchacze naszego kursu przygotowującego do egzaminu DipTrans mogą konsultować z prowadzącą wszelkie propozycje tłumaczeń tekstów z poprzednich lat. Teksty te znajdują się wśród materiałów szczegółowo omawianych podczas webinariów i innych elementów kursu.

Czy wiadomo, jaki procent przystępujących do egzaminu zdaje go?

Oto dane za rok 2016: Unit 1 – 22%, Unit 2 Business – 38%, Unit 3 Law – 11%, Unit 3 Social Science – 23%. Dotyczy to tylko tłumaczeń z angielskiego na polski. Ogółem w tej parze językowej w 2016 r. egzamin zdawało 33 kandydatów, którzy pisali 72 tłumaczenia. Wydano 8 certyfikatów częściowych oraz 3 całkowite.

A oto dokładne dane za rok 2017:

Source Language: English
Target Language: Polish

 • Unit 01 – General Translation:
  • Attempts: 22
  • Passes: 6
  • Percentage: 27%
 • Unit 02 – Business
  • Attempts: 6
  • Passes: 0
 • Unit 03 – Law
  • Attempts: 9
  • Passes: 2
  • Percentage: 22%
 • Unit 03 – Social Science
  • Attempts: 9
  • Passes: 1
  • Percentage: 11%

27 osób podeszło do egzaminu (a dokładnie do 68 jego części).

Ogólna zdawalność w kombinacji EN > PL wyniosła 21%.

Dokładne dane za rok 2018:

Source Language: English
Target Language: Polish

 • Unit 01 – General Translation:
  • Attempts: 12
  • Passes: 1
  • Percentage: 8%
 • Unit 02 – Business
  • Attempts: 5
  • Passes: 1
  • Percentage: 20%
 • Unit 02 – Literature
  • Attempts: 5
  • Passes: 2
  • Percentage: 40%
 • Unit 02 – Technology
  • Attempts: 4
  • Passes: 0
  • Percentage: 0%
 • Unit 03 – Law
  • Attempts: 2
  • Passes: 0
  • Percentage: 0%
 • Unit 03 – Science
  • Attempts: 6
  • Passes: 1
  • Percentage: 17%
 • Unit 03 – Social Science
  • Attempts: 8
  • Passes: 1
  • Percentage: 13%

Czy istnieją konkretne podręczniki (polskich lub brytyjskich autorów) przygotowujące do egzaminu DipTrans?

Nie, nie istnieją takie podręczniki. Trzeba pamiętać, że DipTrans bada umiejętność tłumaczenia na poziomie porównywalnym z ukończeniem studiów magisterskich w tym zakresie. Nie wydaje się więc możliwe, aby całą konieczną wiedzę ująć w jednym podręczniku.

Czy podczas przygotowań do egzaminu DipTrans należy raczej koncentrować się na nauce angielskiego ogólnego, czy raczej pracować nad rozwijaniem znajomości specjalistycznego słownictwa?

Nie można myśleć w kategoriach albo-albo. Każdy kandydat pisze tłumaczenie tekstu ogólnego (część 1), zatem świetna znajomość ogólnej angielszczyzny jest konieczna. Jednak bez znajomości specjalistycznego słownictwa nie da się z powodzeniem podejść do części 2. i 3. Zatem potrzebne są umiejętności z obu tych zakresów. Podczas naszego kursu przygotowującego do DipTrans ćwiczymy równomiernie sprawność we wszystkich potrzebnych zakresach. Pamiętamy też o tym, że sama znajomość angielskiego nie wystarczy. Konieczna jest tak samo dobra, jeśli nie lepsza znajomość docelowego języka tłumaczenia, czyli polszczyzny. Pracy nad językiem polskim poświęcamy dużo czasu na kursie.

Czy warto rozłożyć egzamin na dwa lub trzy razy, czy też lepiej zdawać wszystkie części jednocześnie?

Na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Możemy jednak powiedzieć tak: zdawanie wszystkich trzech części jednego dnia jest możliwe i nie stanowi wysiłku przekraczającego zwykłe możliwości. Owszem, dzień egzaminu jest wtedy dość długi i męczący. Jednak między poszczególnymi częściami są przerwy na odpoczynek, a godziny rozplanowane są sensownie. Łatwiej chyba jest zmobilizować się raz do większego wysiłku, jakim jest zdawanie całości egzaminu niż utrzymywać gotowość przez kilka lat. Egzamin odbywa się tylko raz do roku, więc przy rozłożeniu części na kilka podejść całość potrwa długo. Jeśli więc nie ma konkretnych powodów, by egzamin dzielić na części, na pewno warto rozważyć zdawanie go od razu w całości. Warto też pamiętać o wymogu, że całość egzaminu należy zdać w ciągu pięciu lat. Oznacza to, że po otrzymaniu certyfikatu poświadczającego zdanie jednej lub dwóch części kandydat ma kolejne cztery lata na zdanie pozostałych części egzaminu.