Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) - start 17 maja. Zapraszamy! ZOBACZ TERAZ

Ekspercki

Własność intelektualna w tłumaczeniu, cz. 1: wstęp i znaki towarowe

22.06.2020 godz. 00:00 - 19.07.2020 godz. 00:00
/
EN /
/
Online

Prowadzący

Magdalena Solak-Michałkiewicz

Najważniejsze cele, jakie osiągniesz

Ten kurs jest dla ciebie, jeśli:

 • na swojej drodze zawodowej spotkasz się z tekstami z zakresu własności intelektualnej,
 • tłumaczysz teksty prawnicze i chcesz mieć pewność, że właściwie rozpoznasz i przetłumaczysz terminy z zakresu własności intelektualnej, kiedy na nie natrafisz (a natrafisz, to rzecz pewna),
 • przygotowujesz się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Prowadząca jest tłumaczką przysięgłą z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym w przekładzie tekstów z tej dziedziny zdobytym w warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w IP.

Uwaga: kurs stanowi zmienioną wersję kursu, który odbył się w 2018 r. Po tuningu 🙂 jest łatwiej przyswajalny, przyjazny, lepiej pomaga przejść przez złożone, dość trudne zagadnienia. Jednak prezentowany zakres wiedzy jest podobny. Jeśli więc masz za sobą kurs z 2018 r., nie będzie to dla ciebie dobry wybór.

Co dostaniesz w ramach kursu

 • co tydzień jasny, przejrzysty, komunikatywny wykład (i jego transkrypcję),
 • co tydzień interaktywne ćwiczenia oraz praktyczne porady, pozwalające zobaczyć zagadnienia z wykładu w życiu i w praktyce,
 • co tydzień wzorcowe tłumaczenie tekstu autentycznego z omówieniem,
 • co tydzień zadanie domowe, sprawdzane i komentowane indywidualnie przez prowadzącą,
 • stały, żywy kontakt z prowadzącą wewnątrz kursu poprzez fora z ciekawymi tematami oraz stałą możliwość zadawania pytań i konsultowania się z prowadzącą,
 • motywację do pracy, wsparcie i życzliwą atmosferę, które pomogą ci maksymalnie skorzystać z kursu,
 • certyfikat ukończenia kursu.

Program

Kurs prezentuje podstawy prawne niezbędne do tłumaczenia tekstów z własności intelektualnej. Jednak największy nacisk położono na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych, z jakimi spotka się każdy tłumacz podejmujący wyzwanie dokonywania przekładu tekstów z tej dziedziny. Najwięcej uwagi poświęcono postępowaniom toczącym się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed polskimi sądami. Program kursu również obejmuje tłumaczenie tekstów z zakresu wybranych postępowań przed organami europejskimi i międzynarodowymi.

PODSTAWY

 • Podstawowe pojęcia i terminy (PL i EN)
 • Akty prawne regulujące kwestie własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 • Instytucje zajmujące się kwestiami własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zakres czynności przed UPRP, zawód rzecznika patentowego w Polsce, kształcenie i praktyka zawodowa.
 • Źródła informacji dla tłumaczy, ich wiarygodność i użyteczność

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • pełnomocnictwo do czynności z zakresu prawa własności intelektualnej
 • ugody sądowe i pozasądowe

ZNAKI TOWAROWE

 • Pojęcie znaku towarowego i jego użycie
 • Tłumaczenie najważniejszych terminów
 • Klasyfikacja towarów i usług
 • Gdzie szukać narzędzi i jak z nich korzystać przy tłumaczeniu wykazów towarów i usług
 • Zgłoszenie do ochrony: procedury przed UPRP i EUIPO oraz procedura międzynarodowa (WIPO)
 • Procedura sprzeciwowa
 • Unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego
 • Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • świadectwo ochronne na znak towarowy
 • klasyfikacja towarów i usług
 • wniosek o unieważnienie znaku towarowego
 • sprzeciw w procedurze sprzeciwowej przed UPRP
 • decyzje EUIPO w sprawach Znaków Towarowych Unii Europejskiej
 • wyciąg dla znaku towarowego z WIPO
 • umowa licencyjna na znak towarowy itp.
 • tekst publicystyczny dotyczący znaków towarowych
 • dokumenty z postępowań o naruszenie (wniosek o zabezpieczenie roszczeń, pozew, wyrok, apelacja)

Harmonogram

Kurs łączy możliwość pracy we własnym tempie z pracą w rytmie zaproponowanym przez prowadzącą.

W każdy poniedziałek kursu – czyli 22 VI, 29 VI, 6 VII i 13 VII – otrzymasz dostęp do kolejnej porcji materiałów na platformie e-learningowej. Tego dnia do twojej skrzynki mailowej wpadnie też mail od prowadzącej. Znajdziesz w nim instrukcję, jak najlepiej pracować w danym tygodniu.

W każdym tygodniu kursu znajduje się zadanie tłumaczeniowe, które pozwoli ci zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę z tego tygodnia. Zadanie to prowadząca sprawdzi i skomentuje, musisz jednak odesłać je w terminie.

W tym kursie nie zaplanowałyśmy webinariów. Masz jednak stałą możliwość kontaktu z prowadzącą, zadawania pytań, konsultowania się itp. poprzez narzędzia dostępne w kursie.

390,00 zł

Dziś polecamy

Klub Tłumacza

Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans), edycja 2021

Tłumaczenie pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu cywilnym (EN, edycja 2021)

Poznaj naszych wykładowców

Zespół TexteM

Niektóre szkolenia przygotowujemy wspólnymi siłami!

Anna Kędzierska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka m.in. wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (z wyróżnieniem) oraz Lingue e Letterature Straniere na Università degli Studi di Milano. Tłumacz przysięgły języka włoskiego. Językiem włoskim posługuje się od ponad 40 lat. Tłumaczy przede wszystkim teksty prawnicze i…

Bolesław Matuszewski

Adwokat, Partner kancelarii prawnej BMG Adwokaci Matuszewski Grzelak spółka partnerska. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie prawem środowiskowym, cywilnym oraz administracyjnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w Centrum Prawa…