Data szkolenia:
W śr. 7 grudnia 2016 od godz. 00:00 do 00:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl
Prowadzący:
Anna Mróz
Cena:
69 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

KURS STANOWI NAGRANIE WEBINARIUM, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁO. NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA NA ŻYWO.

Cele kursu: 

Celem webinarium jest omówienie w formie kompaktowej problemów, z którymi najczęściej borykają się osoby pracujące z językiem prawa.

Uczestnicy webinarium zapoznają się z najbardziej typowymi błędami językowymi w tekstach prawniczych. Omawiane zagadnienia dotyczą ortografii, interpunkcji, leksyki i składni. Przedstawione zostaną metody unikania typowych błędów i propozycje poprawnych rozwiązań.

Korzyści z tego szkolenia to:

  • zwiększenie kompetencji językowych w zakresie języka prawa;
  • poszerzenie świadomości językowej, co sprzyja lepszemu rozumieniu tekstu;
  • usprawnienie procesu pisania tekstów poprawnych pod względem językowym;
  • umiejętność unikania najczęstszych błędów i pułapek językowych prowadzących do nieporozumień w komunikacji.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Adresatami webinarium są osoby, które zajmują się tekstami prawniczymi w języku polskim. Przede wszystkim webinarium przeznaczone jest dla tłumaczy tekstów prawniczych oraz prawników. Webinarium będzie też przydatne w przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Dostęp do nagrania przyznawany jest na 1 rok.

Program został przygotowany z myślą o najczęstszych błędach językowych występujących w tekstach prawniczych. Omówione zostaną zwłaszcza błędy w sposób szczególny utrudniające odbiór lub wpływające na znaczenie zdania.

Oto program webinarium:

1.         Przecinek ma znaczenie;

2.         Dwa małe znaki – wielka różnica: łącznik i myślnik;

3.         Duże kłopoty z wielkimi literami;

4.         Dylematy ortografii – Razem czy osobno?

5.         O skrótowcach i skrótach – Droga na skróty czy na manowce?;

6.         Gwałt na języku, czyli naruszenie łączliwości leksykalnej;

7.         Czy pozycja ma znaczenie? – Szyk zdania i wtórne związki składniowe;

8.         Kto rządzi w zdaniu, a kto się w nim zgadza? – Związki zgody i rządu;

9.         Czy imiesłów nam sprzyja? – Problemy użycia imiesłowów;

10.       Zawiłości zdania złożonego.

Webinarium trwa 1 godzinę (60 minut).

DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH CAŁY KURS STANOWI JEDNĄ JEDNOSTKĘ.


Webinarium polecił mi kolega, który uczestniczył w poprzedniej edycji i był bardzo zadowolony. Rzeczywiście było ciekawe i wartościowe. Cieszę się, że w nim uczestniczyłam. --- Jagoda


Zobacz więcej