Data szkolenia:
W czw. 28 stycznia 2016 od godz. 00:00 do 00:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl
Prowadzący:
Anna Zięba
Cena:
69 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

KURS STANOWI NAGRANIE WEBINARIUM, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁO. NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA NA ŻYWO.

Cele kursu: 

Celem webinarium jest zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią i frazeologią dotyczącą podatków. Omówione zostaną typowe terminy i zwroty polskie, brytyjskie, amerykańskie i stosowane w UE.

Słuchacze dowiedzą się, jakie jest znaczenie najważniejszych terminów i w jakich sytuacjach się pojawiają. Prowadząca przedstawi propozycje tłumaczeń oraz wskaże, jakie strategie tłumaczeniowe mogą być przydatne w przekładzie tekstów dotyczących podatków. Omówione też zostaną najważniejsze teksty źródłowe.

Dyskusja zostanie uzupełniona praktycznymi ćwiczeniami tłumaczeniowymi na podstawie wcześniej udostępnionych dokumentów.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Webinarium przeznaczone jest dla:

  • praktykujących tłumaczy specjalistycznych, którzy chcą sprawniej tłumaczyć dokumenty związane z podatkami,
  • tłumaczy prawniczych, którzy chcą poszerzyć zakres swoich kompetencji.

Webinarium będzie też bardzo przydatne w przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego ze względu na niedostatek na rynku polskim dobrych materiałów do nauki przekładu w zakresie podatków.

Dostęp do nagrania przyznawany jest na 1 rok.

Tematyka webinarium obejmuje następujące zagadnienia:
  • często stosowane zwroty z zakresu podatków dochodowych,
  • często stosowane zwroty z zakresu podatku VAT,
  • zestawienia często mylonych terminów (dochód vs. przychód itp.)
  • typowe zwroty i wyrażenia (koszty uzyskania przychodów, dostawa towarów, świadczenie usług, podatek u źródła, amortyzacja itp.)

Czas trwania webinarium: 1,5 godziny zegarowej (90 minut).

DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH CAŁY KURS STANOWI JEDNĄ JEDNOSTKĘ.


Świetnie!


Zobacz więcej