Data szkolenia:
W śr. 17 czerwca 2020 od godz. 18:15 do 20:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium
Prowadzący:
Katarzyna Rudnicka
Cena:
149 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

SZKOLENIE DOTYCZY PARY JĘZYKOWEJ POLSKI-NIEMIECKI

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ NA ŻYWO (17 czerwca 2020 r.), A NASTĘPNIE DLA UCZESTNIKÓW BĘDZIE DOSTĘPNE NAGRANIE (przez 1 rok)

Cel szkolenia 

Celem webinarium jest:

 • zapoznanie słuchaczy z najczęściej spotykaną terminologią i frazeologią dotyczącą procedury cywilnej w Polsce,
 • omówienie typowych problemów/pułapek językowych w tłumaczeniu pism procesowych,
 • analiza trudniejszych zwrotów/wyrażeń występujących w pismach procesowych i orzeczeniach.

Dzięki temu szkoleniu nauczysz się:

 • lepiej rozumieć polskie teksty prawnicze z zakresu procedury cywilnej,
 • sprawniej tłumaczyć typowe zwroty i frazy,
 • z większą pewnością siebie podchodzić do standardowych dokumentów w procedurze cywilnej,
 • szybciej wyszukiwać potrzebne informacje w wiarygodnych źródłach.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie 

Webinarium przeznaczone jest dla:

 • tłumaczy tekstów prawniczych w parze językowej polski-niemiecki,
 • kandydatów na tłumaczy przysięgłych z języka niemieckiego,
 • praktykujących tłumaczy przysięgłych oraz innych tłumaczy języka niemieckiego, którzy pragną doskonalić swój warsztat,
 • prawników, którzy pracują z polskim prawem, ale w języku niemieckim.
Program kursu: 

Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie:

1. Sąd

– właściwość (rzeczowa/miejscowa/ogólna)

– wartość przedmiotu sporu

– wyłączenie sędziego

2. Strony

– zdolność sądowa

– zdolność procesowa

– współuczestnictwo w sporze

– interwencja

3. Postępowanie

– pisma procesowe

– orzeczenia

4. Postępowanie dowodowe i dowody

5. Mediacja/postępowanie pojednawcze/ugoda

6. Środki odwoławcze (apelacja/zażalenie/skarga kasacyjna)

7. Postępowanie nieprocesowe

8. Postępowanie zabezpieczające

9. Postępowanie egzekucyjne

10. Sąd polubowny

Do analizy językowej wykorzystane zostaną fragmenty dokumentów autentycznych.

Plan szkolenia:

 • na tydzień przed szkoleniem otrzymasz niewielkie zadanie wstępne – wykonaj je
 • przygotuj pytania, które chcesz zadać prowadzącej
 •  w dniu szkolenia najlepiej weź udział w webinarium na żywo, zadaj pytania, rozmawiaj na czacie o zadaniu wstępnym
 • po szkoleniu jeszcze przez cały rok będziesz mieć dostęp do nagrania webinarium i zapisu czatu

Plan webinarium:

18:15 do 19:00 – część pierwsza

przerwa

19:15 do 20:00 – część druga

Czas trwania webinarium: 90 minut (półtorej godziny zegarowej).


Zobacz inne