Data szkolenia:
W pt. 2 grudnia 2016 od godz. 00:00 do 00:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl
Prowadzący:
Anna Rucińska
Cena:
69 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

KURS STANOWI NAGRANIE WEBINARIUM, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁO. NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA NA ŻYWO.

Cele kursu: 

Celem webinarium jest:

  • zapoznanie słuchaczy z najczęściej spotykaną terminologią i frazeologią dotyczącą procedury cywilnej w Polsce,
  • omówienie typowych problemów/pułapek językowych w tłumaczeniu pism procesowych,
  • analiza trudniejszych zwrotów/wyrażeń występujących w pismach procesowych i orzeczeniach.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Webinarium przeznaczone jest dla:

  • tłumaczy tekstów prawniczych,
  • kandydatów na tłumaczy przysięgłych,
  • praktykujących tłumaczy przysięgłych oraz innych tłumaczy, którzy pragną doskonalić swój warsztat,
  • prawników, którzy pracują z polskim prawem, ale w języku angielskim.

Dostęp do nagrania przyznawany jest na 1 rok.

Program kursu: 

Podczas webinarium omówione zostaną  zagadnienia terminologiczne w następującym zakresie:

1. Sąd

– właściwość (rzeczowa/miejscowa/ogólna)

– wartość przedmiotu sporu

– wyłączenie sędziego

2. Strony

– zdolność sądowa

– zdolność procesowa

– współuczestnictwo w sporze

– interwencja

3. Postępowanie

– pisma procesowe

– orzeczenia

4. Postępowanie dowodowe i dowody

5. Mediacja/postępowanie pojednawcze/ugoda

6. Środki odwoławcze (apelacja/zażalenie/skarga kasacyjna)

7. Postępowanie nieprocesowe

8. Postępowanie zabezpieczające

9. Postępowanie egzekucyjne

10. Sąd polubowny

Do analizy językowej wykorzystany zostaną fragmenty wniosku dowodowego, pozwu i postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczeń.

Czas trwania webinarium: 90 minut (półtorej godziny zegarowej).

DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH CAŁY KURS STANOWI JEDNĄ JEDNOSTKĘ.


Anna Rucińska świetnie prowadzi każde zajęcia! Gorąco polecam!


Zobacz więcej