Data szkolenia:
Od pt. 1 czerwca 2018 08:00
do sob. 24 listopada 2018 23:00
Miejsce:
Warszawa, ul. Belwederska 26/30
Prowadzący:
Danuta Przepiórkowska
Cena:
1490 zł, do wt. 1 maja 2018 tylko: 1390 zł.
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

Cele kursu: 

Kurs przygotowuje słuchaczy do zdania renomowanego brytyjskiego egzaminu Diploma in Translation (DipTrans) w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski.

Kurs obejmuje następujące elementy:

 • przedstawienie egzaminu:
  • elementy egzaminu
  • przebieg egzaminu
  • kryteria oceny
  • teksty z poprzednich egzaminów
 • wstępna ocena gotowości słuchaczy do egzaminu DipTrans
 • przygotowanie do części ogólnej (Unit 01 – Written translation of a general text)
 • przygotowanie do wybranych części specjalistycznych, a mianowicie:
  • Unit 02 – Written translation of a semi-specialised text  –
   • Business
  • Unit 03 – Written translation of a semi-specialised text –
   • Social science
   • Law
 • praca nad warsztatem tłumacza na język polski.

Prowadząca (znana naszym słuchaczom i bardzo przez nich lubiana i ceniona Danuta Przepiórkowska) sama zdała cz. 1 i cz. 3 egzaminu DipTrans w styczniu 2017 r., a w styczniu 2018 r. zdawała cz. 2 i obecnie oczekuje na jego wyniki. Będzie więc służyć słuchaczom informacjami z pierwszej ręki. Takich osób jest w Polsce bardzo niewiele.

Oto zapowiedź kursu słowami prowadzącej:

„W trakcie kursu przeanalizujemy teksty egzaminacyjne z poprzednich lat. W ramach Unit 01 dotyczyły one m.in. wielojęzyczności w Europie, oporności bakterii na antybiotyki czy niwelowania nierówności edukacyjnych. Teksty w ramach Unit 02 poruszały tematykę ładu korporacyjnego, pakietów pomocowych dla państw członkowskich UE czy biznesplanu firmy Marks & Spencer. Z kolei w ramach Unit 03 tłumacze mierzyli się z tekstami o prawnych skutkach Brexitu, arbitrażu w sektorze finansowym czy przypadkach zgonów zawinionych przez pracodawcę.

W ramach kursu dowiesz się m.in., czy corporation lepiej tłumaczyć jako ‚korporacja’ czy jako ‚spółka’ oraz jak oddać w tekście słowo Providence. Spróbujesz znaleźć polskie odpowiedniki słów i fraz takich jak showcase, self-perpetuating, success fee czy academic success, przypomnisz sobie wybrane trudności polskiej interpunkcji i dowiesz się, na jakie różnice składniowe między językiem polskim i angielskim zwracają uwagę egzaminatorzy DipTrans.”

Kurs nie obejmuje przygotowania do opcjonalnych modułów Technology, Literature i Science. Kurs nie jest nastawiony na przygotowanie do egzaminu w zakresie tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Informacje o egzaminie znajdują się tutaj lub na stronie organizatora: http://www.ciol.org.uk/diptrans

Przejdź do naszej strony: Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans): NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przejdź do relacji: Jak zdawałam egzamin Diploma in Translation (styczeń 2017 r.)

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które planują podchodzić do egzaminu DipTrans w styczniu 2019 r. Zapraszamy też osoby, które rozważają zdawanie tego egzaminu w kolejnym roku oraz tłumaczy, którzy chcieliby szlifować swój warsztat tłumaczeniowy w zakresie przekładu z jęz. angielskiego na jęz. polski – zarówno w zakresie tekstów ogólnych, jak i w dziedzinach specjalistycznych, których dotyczy kurs (ekonomia, prawo i nauki społeczne).

Co otrzymują uczestnicy: 

Słuchacze otrzymują:

 • materiały do pracy własnej dotyczące języka angielskiego (poszerzanie słownictwa na poziomie zaawansowanym; budowanie zasobu terminologii specjalistycznej; pogłębianie wiedzy w wybranych specjalizacjach)
  • specjalnie wybrane teksty do lektury i opracowania
  • quizy językowe
  • ćwiczenia tłumaczeniowe
 • materiały do pracy własnej dotyczące języka polskiego (składnia; związki frazeologiczne; interpunkcja)
  • praktyczne ćwiczenia z redagowania tekstów
  • krótkie pożyteczne zadania podlegające indywidualnej korekcie
 • przykładowe teksty z poprzednich egzaminów wraz z omówieniem (dla słuchaczy dostępne bez dodatkowych opłat, w cenie kursu)
 • examiner’s reports z poprzednich egzaminów wraz z omówieniem
 • co tydzień zadanie domowe w formie tłumaczenia (każde zadanie jest sprawdzane przez wykładowcę i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • co tydzień interaktywne webinarium: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania).

Poza tym słuchacze otrzymują pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Przejdź do naszej strony: Kurs przygotowujący do egzaminu Diploma in Translation (DipTrans): NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kurs prowadzony jest w całości zdalnie, przez Internet. Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania, należy jednak mieć komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe. Zasadniczo każdy w miarę nowoczesny komputer nadaje się do uczestnictwa w kursie. Konkretne wymagania techniczne wymienione są tutaj: https://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/all_files/G2M010003

Program kursu: 

Kurs składa się z dwóch części:

 • CZĘŚĆ 1: czerwiec 2018 r. –  przedstawienie egzaminu oraz przygotowanie do części ogólnej (4 tygodnie)
 • CZĘŚĆ 2: październik-listopad 2018 r. – przygotowanie do części specjalistycznych oraz praca nad ogólnym warsztatem tłumacza (6 tygodni)

CZĘŚĆ 1

Ta część kursu poświęcona jest na zdobycie wiedzy o samym egzaminie i technikach jego zdawania, a także na pracę nad tłumaczeniem tekstów ogólnych (Unit 1). Polega na:

 • intensywnej wspólnej pracy grupowej podczas czterech webinariów
 • wspólnej pracy online (zadania na forum, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia edytorskie itp.)
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów ogólnych wg zaleceń prowadzącej
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.

Po zakończeniu tej części każdy słuchacz powinien wiedzieć, czy na pewno chce zapisać się na egzamin DipTrans w 2019 r., a jeśli tak, to które części specjalistyczne chce wybrać.

CZĘŚĆ 2

Ta część kursu poświęcona jest na doskonalenie umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów ogólnych (Unit 1) oraz na przygotowaniu do tłumaczenia tekstów specjalistycznych (Unit 2 i Unit 3). Polega na:

 • intensywnej wspólnej pracy grupowej podczas sześciu webinariów
 • pracy własnej nad tłumaczeniem tekstów specjalistycznych
 • szlifowaniu umiejętności wypowiedzi w języku polskim
 • doskonaleniu technik tłumaczenia w stresie, pod presją czasu itp.
 • doskonaleniu warsztatu tłumacza z języka angielskiego na język polski.
Harmonogram: 

Kurs obejmuje łącznie 10 tygodni nauki (4 w czerwcu i 6 w okresie październik-listopad). Webinaria odbywać się będą jeden raz w tygodniu, zawsze o godzinie 19:00 w poniedziałki (czas trwania: 60 minut, do 20:00).

JEDNOSTKA TEGO KURSU TO JEDEN TYDZIEŃ. KURS SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK.


CZĘŚĆ 1
Webinarium 1 4 czerwca (poniedziałek)
Webinarium 2 11 czerwca (poniedziałek)
Webinarium 3 18 czerwca (poniedziałek)
Webinarium 4 25 czerwca (poniedziałek)
CZĘŚĆ 2
Webinarium 5 8 października (poniedziałek)
Webinarium 6 15 października (poniedziałek)
Webinarium 7 22 października (poniedziałek)
Webinarium 8 29 października (poniedziałek)
Webinarium 9 5 listopada (poniedziałek)
Webinarium 10 12 listopada (poniedziałek)

Bardzo pomocny kurs!


Zobacz więcej