Data szkolenia:
Od pon. 4 lutego 2019 00:00
do niedz. 21 kwietnia 2019 00:00
Miejsce:
Warszawa, ul. Belwederska 26/30
Prowadzący:
Anna Rucińska
Cena:
1490 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

Cele kursu:

 • Przedstawić kluczowe instytucje prawa karnego procesowego w sposób zrozumiały dla nie-prawników w odniesieniu do Polski i Wielkiej Brytanii (oraz wyrywkowo do Stanów Zjednoczonych).
 • Wskazać najważniejsze dokumenty w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania oraz przed sądami karnymi.
 • Omówić wyzwania pojawiające się przy tłumaczeniu tych dokumentów (zarówno z jęz. polskiego na angielski, jak i z jęz. angielskiego na polski).
 • Przekazać słuchaczom wiedzę terminologiczną i frazeologiczną pomocną w tłumaczeniu tych dokumentów.
 • Pomóc słuchaczom rozwinąć swój warsztat w zakresie tłumaczenia pism procesowych i orzeczeń w postępowaniu karnym.
 • Dać słuchaczom narzędzia do dalszego rozwoju zawodowego w tym zakresie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs:

 • Dla tłumaczy przysięgłych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia pism procesowych i orzeczeń.
 • Dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, którzy przygotowują się do egzaminu.
 • Dla praktykujących tłumaczy, którzy chcą specjalizować się w przekładzie tekstów prawniczych.
 • Dla prawników, którzy pracują zazwyczaj z polskim prawem, ale obsługują klientów w języku angielskim.

Uwaga: to jest kurs na poziomie zaawansowanym. Nie polecamy go osobom, dla których byłby to pierwszy poważny kontakt z przekładem prawniczym.

Słuchacze otrzymują:

 • co tydzień ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • co tydzień dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • co tydzień glosariusz do każdego tematu omawianego podczas kursu oraz ćwiczenie do każdego glosariusza – pomoc w opanowaniu nowego słownictwa
 • co tydzień interaktywne webinarium trwające 60 minut: praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy (zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia, nagrywane; jest możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania)
 • co tydzień zadanie domowe: tłumaczenie pozwalające zastosować wiedzę z wykładów (każde zadanie jest sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane do słuchacza z indywidualnymi uwagami)
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej

Słuchacze mają stałą możliwość kontaktu z prowadzącą poprzez forum oraz możliwość kontaktu na żywo podczas każdego webinarium.

Każdy słuchacz otrzymuje pełen zestaw materiałów oraz certyfikat uczestnictwa w kursie.

Kurs prowadzony jest w całości zdalnie, przez Internet. Nie jest konieczny zakup żadnego dodatkowego oprogramowania, należy jednak mieć komputer (lub podobne urządzenie) z głośnikiem oraz stabilne łącze internetowe. Zasadniczo każdy w miarę nowoczesny komputer nadaje się do uczestnictwa w kursie. Konkretne wymagania techniczne wymienione są tutaj: https://support.citrixonline.com/en_US/Meeting/all_files/G2M010003

Każdy moduł (= 1 tydzień) obejmuje:

 • ok. 30 minut nagrań wykładów + obowiązkowy test online z tej wiedzy (do odsłuchania i wykonania przez słuchaczy w dowolnym momencie)
 • glosariusz i ćwiczenie pomagające opanować zawarte w nim słownictwo
 • dokument wraz z tłumaczeniem (wzór) oraz omówienie występujących w nim problemów tłumaczeniowych i zastosowanych rozwiązań
 • interaktywne webinarium (60 minut): praktyczne warsztaty tłumaczeniowe z aktywnym udziałem słuchaczy
 • praktyczne tłumaczeniowe zadanie domowe sprawdzane przez prowadzącą i odsyłane z indywidualnymi uwagami
 • dodatkowe materiały do dalszej pracy własnej

Webinarium odbywa się zawsze w jeden konkretny dzień tygodnia i jest nagrywane. Słuchacze mają możliwość późniejszego obejrzenia i odsłuchania nagrania w dowolnym momencie do końca kursu.

Tematyka:

Moduł 1

Przestępstwo – definicja, podział i struktura. Zasady odpowiedzialności karnej. Formy popełnienia przestępstw. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: wybrane przepisy KK i KPK

Moduł 2

Uczestnicy procesu karnego. Sąd. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Pouczenie

Moduł 3

Środki przymusu w procesie karnym. Porozumienia karnoprocesowe. PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania

Moduł 4

Postępowanie przygotowawcze (strony, przebieg, sposoby zakończenia). PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Akt oskarżenia

Moduł 5

Czynności przygotowawcze w krajach anglosaskich. Procedura disclosure.

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Criminal complaint

Moduł 6

Postępowanie główne, przewód sądowy, wyrokowanie i wyrok. PL

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wniosek dowodowy

Moduł 7

Porozumienia karnoprocesowe. Przebieg rozprawy. Werdykt. UK

Dokument do analizy i przekładu na język polski: Indictment

Moduł 8

Środki zaskarżenia i postępowanie apelacyjne. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Appeal

Moduł 9

Zasady wymiaru kary. Kary i środki karne. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie. PL + UK

Dokument do analizy i przekładu na język angielski: Wyrok skazujący

Moduł 10

Powtórzenie materiału; podsumowanie kursu.

 • W każdym tygodniu kursu uczestnicy otrzymają (na platformie e-learningowej http://dlatlumaczy.pl/materiały do samodzielnej pracy: nagrania wykładów, quizy, wzory tłumaczeń, glosariusze itd. Można z nich korzystać w dowolnym czasie.
 • Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe w formie interaktywnego webinarium odbywać się będą we wtorki o godz. 18:30 (a w razie utworzenia drugiej grupy także o 19:45).

Daty webinariów:

Webinarium do Modułu 1 – 12 lutego 2019 r.

Webinarium do Modułu 2 – 19 lutego 2019 r.

Webinarium do Modułu 3 – 26 lutego 2019 r.

Webinarium do Modułu 4 – 5 marca 2019 r.

Webinarium do Modułu 5 – 12 marca 2019 r.

Webinarium do Modułu 6 – 19 marca 2019 r.

Webinarium do Modułu 7 – 26 marca 2019 r.

Webinarium do Modułu 8 – 2 kwietnia 2019 r.

Webinarium do Modułu 9 – 9 kwietnia 2019 r.

Webinarium do Modułu 10 – 16 kwietnia 2019 r.

JEDNOSTKA TEGO KURSU TO JEDEN TYDZIEŃ. KURS SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK.


Genialny! Ogrom wiedzy, cudowna prowadząca, jestem zachwycona! -- uczestniczka 1. edycji


Naprawdę bardzo dobry, poszerzający horyzonty kurs. Nawet jeśli się nie zapamięta wszystkiego - łatwiej się poruszać po tematyce i szukać. Formuła świetna. -- uczestniczka 1. edycji


Bardzo odpowiada mi forma merytoryczna tego kursu - wykłady nie są z czystej teorii, ale od razu nakierowane na tłumaczenie: przy omawianiu teorii od razu mamy podane tłumaczenie najważniejszych terminów. Po drugie mamy porównanie od razu instytucji/terminów/pojęć/procedur w PL/UK/USA - dla mnie to bardzo ważne. -- uczestniczka 1. edycji


Zobacz więcej