Data szkolenia:
W śr. 8 lipca 2020 od godz. 18:30 do 19:30
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl + webinarium
Prowadzący:
Maciej Zgondek
Cena:
149 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

Jaki jest cel tego szkolenia?

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom praktycznej, gotowej do zastosowania wiedzy na temat tłumaczenia umów w parze językowej polski-niemiecki.

Podczas webinarium:

 • przedstawione zostaną problemy często pojawiające się w tłumaczeniu umów oraz ich optymalne rozwiązania,
 • omówione zostaną strategie radzenia sobie z takimi problemami,
 • prowadzący wskaże godne zaufania źródła, na których można opierać się przy tłumaczeniu umów.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Webinarium przeznaczone jest dla:

 • praktykujących tłumaczy, którzy chcą nabrać pewności w tłumaczeniu klauzul umownych,
 • kandydatów do egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego,
 • tłumaczy innych specjalizacji, którzy chcą w przyszłości zająć się przekładem prawniczym.

Co otrzymujesz?

 • mały, ale pobudzający do myślenia 🙂 zestaw materiałów do samodzielnej pracy przed webinarium,
 • 60-minutowe webinarium z możliwością zadawania pytań i żywej interakcji z prowadzącym
 • dostęp do nagrania całości webinarium po jego zakończeniu (na 1 rok),
 • elektroniczny certyfikat uczestnictwa w webinarium.

Webinarium ma wymiar przede wszystkim praktyczny.

Prowadzący najpierw szybko wyjaśni zasadę swobody umów. Następnie uczestnicy zapoznają się z przykładami typowych klauzul umownych, które zostaną szczegółowo omówione pod względem merytorycznym, językowym oraz translatorycznym.

Pod okiem prowadzącego (tłumacza i prawnika w jednym!) uczestnicy będą tłumaczyć najczęściej występujące klauzule umowne – zarówno z niemieckiego na polski, jak i z polskiego na niemiecki. Skupimy się na tym, co najtrudniejsze, nieoczywiste i budzące wątpliwości.

Terminy i zwroty, które zostaną omówione podczas szkolenia, to m.in.

 • Privatautonomie: abdingbare und zwingende Rechtsvorschriften
 • Leistung
 • Gläubiger, Schuldner
 • Auftragnehmer, Auftraggeber
 • Vertragsgegenstand
 • Vertragslaufzeit
 • Erfüllungsort
 • Eigentumsvorbehalt
 • Verzug
 • Haftung
 • vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
 • ordentliche und außerordentliche Kündigung
 • Ansprüche gegen Dritte
 • salvatorische Klausel
 • Gerichtsstand
 • zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności
 • bez uszczerbku dla
 • w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową obowiązują przepisy…

Webinarium odbędzie się 8 lipca 2020 r. (środa) w godz. 18:30 – 19:30.

Webinarium będzie nagrane, a wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do nagrania przez 1 rok od daty webinarium.

Na kilka dni przed webinarium udostępnimy także materiały wstępne – niewielkie i nieobowiązkowe, ale ciekawe i pobudzające do myślenia!


Zobacz inne