Data szkolenia:
W wt. 30 stycznia 2018 od godz. 00:00 do 00:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl
Prowadzący:
Maciej Zgondek
Cena:
69 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

KURS STANOWI NAGRANIE WEBINARIUM, KTÓRE JUŻ SIĘ ODBYŁO. NIE MA MOŻLIWOŚCI UCZESTNICTWA NA ŻYWO.

Cele kursu: 

Celem webinarium jest dostarczenie uczestnikom praktycznej, gotowej do zastosowania wiedzy na temat tłumaczenia umów w parze językowej polski-niemiecki.

Podczas webinarium:

 • przedstawione zostaną problemy często pojawiające się w tłumaczeniu umów oraz ich optymalne rozwiązania,
 • omówione zostaną strategie radzenia sobie z takimi problemami,
 • prowadzący wskaże godne zaufania źródła, na których można opierać się przy tłumaczeniu umów.

Dla kogo przeznaczony jest kurs: 

Webinarium przeznaczone jest dla:

 • osób uczących się sztuki przekładu,
 • początkujących tłumaczy, którzy chcą nabrać pewności w tłumaczeniu podstawowych klauzul umownych,
 • tłumaczy innych specjalizacji, którzy chcą w przyszłości zająć się przekładem prawniczym.

Webinarium będzie też przydatne w przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka niemieckiego.

Dostęp do nagrania przyznawany jest na 1 rok.

Program kursu: 

Prowadzący wyjaśnia zasadę swobody umów, a następnie ilustruje ją przykładami typowych klauzul umownych, które zostaną szczegółowo omówione pod względem merytorycznym, językowym oraz translatorycznym.

Webinarium ma wymiar przede wszystkim praktyczny. Pod okiem prowadzącego, tłumacza i prawnika, uczestnicy poznają i tłumaczą najczęściej występujące klauzule umowne – zarówno z niemieckiego na polski, jak i z polskiego na niemiecki.

Terminy i zwroty omówione podczas szkolenia to m.in.

 • Privatautonomie: abdingbare und zwingende Rechtsvorschriften
 • Leistung
 • Gläubiger, Schuldner
 • Auftragnehmer, Auftraggeber
 • Vertragsgegenstand
 • Vertragslaufzeit
 • Erfüllungsort
 • Eigentumsvorbehalt
 • Verzug
 • Haftung
 • vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
 • ordentliche und außerordentliche Kündigung
 • Ansprüche gegen Dritte
 • salvatorische Klausel
 • Gerichtsstand
 • zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności
 • bez uszczerbku dla
 • w zakresie nieuregulowanym niniejszą umową obowiązują przepisy…

Webinarium trwa 1 godzinę (60 minut).

DLA CELÓW ROZLICZENIOWYCH CAŁY KURS STANOWI JEDNĄ JEDNOSTKĘ.


Webinarium było bardzo praktyczne i myślę, że będę mogła tę wiedzę od razu stosować w mojej pracy, co mnie bardzo cieszy. Joanna M., uczestniczka webinarium na żywo


Zobacz więcej