Data szkolenia:
Od pon. 22 czerwca 2020 00:09
do niedz. 19 lipca 2020 23:00
Miejsce:
platforma e-learningowa dlatlumaczy.pl
Prowadzący:
Magdalena Solak-Michałkiewicz
Cena:
390 zł
Raty:
Czy rozłożyć płatność na raty?

Opis

Cz. 1, czyli…?

Ten kurs stanowi samodzielną całość. Obejmuje dwa typy zagadnień:

 • wstęp do kwestii własności intelektualnej,
 • znaki towarowe.

Jeśli spodoba ci się formuła kursu, zaprosimy cię też na cz. 2 (patenty) we wrześniu i cz. 3 (prawo autorskie i wzory przemysłowe) w październiku.

Zaczynamy jednak do tej części, ponieważ jest ona przydatna najszerszemu gronu odbiorców. Jeśli tłumaczysz teksty prawnicze, jest niemal gwarantowane, że spotkasz się w swojej praktyce z zagadnieniami poruszanymi w tym kursie.

Dla kogo jest ten kurs?

Ten kurs jest dla ciebie, jeśli:

 • na swojej drodze zawodowej spotkasz się z tekstami z zakresu własności intelektualnej,
 • tłumaczysz teksty prawnicze i chcesz mieć pewność, że właściwie rozpoznasz i przetłumaczysz terminy z zakresu własności intelektualnej, kiedy na nie natrafisz (a natrafisz, to rzecz pewna),
 • przygotowujesz się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Prowadząca jest tłumaczką przysięgłą z dwunastoletnim doświadczeniem zawodowym w przekładzie tekstów z tej dziedziny zdobytym w warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w IP.

Uwaga: kurs stanowi zmienioną wersję kursu, który odbył się w 2018 r. Po tuningu 🙂 jest łatwiej przyswajalny, przyjazny, lepiej pomaga przejść przez złożone, dość trudne zagadnienia. Jednak prezentowany zakres wiedzy jest podobny. Jeśli więc masz za sobą kurs z 2018 r., nie będzie to dla ciebie dobry wybór.

Co otrzymujesz?

 • co tydzień jasny, przejrzysty, komunikatywny wykład (i jego transkrypcję),
 • co tydzień interaktywne ćwiczenia oraz praktyczne porady, pozwalające zobaczyć zagadnienia z wykładu w życiu i w praktyce,
 • co tydzień wzorcowe tłumaczenie tekstu autentycznego z omówieniem,
 • co tydzień zadanie domowe, sprawdzane i komentowane indywidualnie przez prowadzącą,
 • stały, żywy kontakt z prowadzącą wewnątrz kursu poprzez fora z ciekawymi tematami oraz stałą możliwość zadawania pytań i konsultowania się z prowadzącą,
 • motywację do pracy, wsparcie i życzliwą atmosferę, które pomogą ci maksymalnie skorzystać z kursu,
 • certyfikat ukończenia kursu.

 

Kurs prezentuje podstawy prawne niezbędne do tłumaczenia tekstów z własności intelektualnej. Jednak największy nacisk położono na praktyczne aspekty przekładu w oparciu o ćwiczenia zaprojektowane na bazie tekstów autentycznych, z jakimi spotka się każdy tłumacz podejmujący wyzwanie dokonywania przekładu tekstów z tej dziedziny. Najwięcej uwagi poświęcono postępowaniom toczącym się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i przed polskimi sądami. Program kursu również obejmuje tłumaczenie tekstów z zakresu wybranych postępowań przed organami europejskimi i międzynarodowymi.

PODSTAWY

 1. Podstawowe pojęcia i terminy (PL i EN)
 2. Akty prawne regulujące kwestie własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 3. Instytucje zajmujące się kwestiami własności intelektualnej (PL, UE, międzynarodowe)
 4. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – zakres czynności przed UPRP, zawód rzecznika patentowego w Polsce, kształcenie i praktyka zawodowa.
 5. Źródła informacji dla tłumaczy, ich wiarygodność i użyteczność

Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • fragmenty kluczowych aktów prawa polskiego i międzynarodowego
 • pełnomocnictwo do czynności z zakresu prawa własności intelektualnej
 • ugody sądowe i pozasądowe

ZNAKI TOWAROWE

 1. Pojęcie znaku towarowego i jego użycie
 2. Tłumaczenie najważniejszych terminów
 3. Klasyfikacja towarów i usług
 4. Gdzie szukać narzędzi i jak z nich korzystać przy tłumaczeniu wykazów towarów i usług
 5. Zgłoszenie do ochrony: procedury przed UPRP i EUIPO oraz procedura międzynarodowa (WIPO)
 6. Procedura sprzeciwowa
 7. Unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego
 8. Postępowania o naruszenie przed sądami cywilnymi

 Przykładowe dokumenty tłumaczone i omawiane (we fragmentach) podczas tej części kursu:

 • świadectwo ochronne na znak towarowy
 • klasyfikacja towarów i usług
 • wniosek o unieważnienie znaku towarowego
 • sprzeciw w procedurze sprzeciwowej przed UPRP
 • decyzje EUIPO w sprawach Znaków Towarowych Unii Europejskiej
 • wyciąg dla znaku towarowego z WIPO
 • umowa licencyjna na znak towarowy itp.
 • tekst publicystyczny dotyczący znaków towarowych
 • dokumenty z postępowań o naruszenie (wniosek o zabezpieczenie roszczeń, pozew, wyrok, apelacja)

Kurs łączy możliwość pracy we własnym tempie z pracą w rytmie zaproponowanym przez prowadzącą.

W każdy poniedziałek kursu – czyli 22 VI, 29 VI, 6 VII i 13 VII – otrzymasz dostęp do kolejnej porcji materiałów na platformie e-learningowej. Tego dnia do twojej skrzynki mailowej wpadnie też mail od prowadzącej. Znajdziesz w nim instrukcję, jak najlepiej pracować w danym tygodniu.

W każdym tygodniu kursu znajduje się zadanie tłumaczeniowe, które pozwoli ci zweryfikować i zastosować w praktyce wiedzę z tego tygodnia.  Zadanie to prowadząca sprawdzi i skomentuje, musisz jednak odesłać je w terminie.

W tym kursie nie zaplanowałyśmy webinariów. Masz jednak stałą możliwość kontaktu z prowadzącą, zadawania pytań, konsultowania się itp. poprzez narzędzia dostępne w kursie.


Zobacz inne