Kliknij link poniżej, aby otworzyć regulamin:

https://textem.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/TexteM-regulamin-szkoleń-obowiązuje-od-16-stycznia-2020-r.pdf

Kliknij link poniżej, aby otworzyć pouczenie o odstąpieniu od umowy:

https://textem.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/TexteM-pouczenie-o-odstąpieniu-od-umowy.pdf

Kliknij link poniżej, aby otworzyć wzór oświadczenia o odstępieniu od umowy w formacie edytowalnym (plik zostanie pobrany na komputer):

https://textem.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/TexteM-wzór-oświadczenia-o-odstąpieniu-od-umowy.docx