Tego jeszcze nie było! TŁUMACZENIA DLA INSTYTUCJI KULTURY - już 10 VI 2024! ZOBACZ TERAZ

Biblioteczka tłumacza

Poradnik: Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa?

Leszek Berezowski, C. H. Beck 2015, ISBN: 978-83-255-7627-1.

Struktura tej książki przypomina poprzednie publikacje tego autora (np. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?). Podobne treścią są też fragmenty wstępne dotyczące zaimków i przysłówków zbudowanych w oparciu o here-, there- i where- itp.

Ciekawe natomiast i godne polecenia są części książki poświęcone konkretnym typom dokumentów. Czytelnik może się np. dowiedzieć, czy full power of attorney i geneal power of attorney to to samo, jak przetłumaczyć ciąg I do hereby make, constitute and appoint, czy jak podejść do zwrotu in my name, place and stead.

Bardzo przydatne w praktyce mogą być fragmenty dotyczące klauzul w dokumentach notarialnych. Zwroty w rodzaju affirmed and subscribed czy true and exact copy, często pojawiające się w pracy tłumacza, są to objaśnione i ukazane w kontekście, co pozwala lepiej zrozumieć i zapamiętać ich odpowiedniki.

Książka na z pewnością przyda się w przygotowaniach do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Jednak doświadczeni praktykujący tłumacze tekstów prawniczych także znajdą w niej wiele wartościowych i dobrze podanych informacji.

Książka dostępna np. na stronie wydawcy. Ze strony tej można także pobrać bezpłatnie fragment książki, do czego zachęcamy!

(Dla zaciekawionych: pan Bennet pojawia się na str. 189, przy okazji omawiania tytułu do posiadania nieruchomości z zastrzeżeniem dziedziczenia w linii prostej męskiej, który to tytuł daje początek akcji słynnej książki Jane Austen.)