Tego jeszcze nie było! TŁUMACZENIA DLA INSTYTUCJI KULTURY - już 10 VI 2024! ZOBACZ TERAZ

Biblioteczka tłumacza

The Principles Of European Contract Law / Zasady europejskiego prawa umów

The Principles Of European Contract Law (http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002/) to przede wszystkim zbiór zasad prawa cywilnego. Jednak dla tłumacza to także znakomite źródło terminologii i frazeologii z dziedziny prawa umów. Tekst ten wprowadza jednolite, zrozumiałe nazewnictwo podstawowych instytucji prawa cywilnego w całej Europie.

Zbiór ten jest tym bardziej przydatny, że istnieje też polskie tłumaczenie Zasad. Dostępne jest ono w czasopiśmie pt. „Kwartalnik prawa prywatnego” – zeszyt 3 z 2004 r. Można go obecnie kupić w przystępnej cenie 1 zł. Warto zapoznać się z tekstem oryginału i zakupić to tłumaczenie, ponieważ:

  • zawiera ono wiele terminów i zwrotów, które przydają się w codziennej pracy tłumacza,
  • stanowi podpowiedź, jak szukać terminów dających się odnieść do instytucji prawa cywilnego funkcjonujących w różnych państwach Unii Europejskiej.